TU Dresden    
Deutsch | Suche 
TU Dresden » Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften » Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie » MC2
Publications


420.

High-Mobility Band-Like Charge Transport in a Semiconducting Two-Dimensional Metal-Organic Framework.
Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Enrique Cánovas.
Nat. Mater., 2018, in press.

419.

S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion.
Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang.
Front. Chem. Sci. Eng., 2018, 12, 346-357.

418.

Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature.
Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao.
Nano Research, 2018, DOI: org/10.1007/s12274-018-2136-3.

417.

Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms.
Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt.
Adv. Mater., 2018, Doi: org/10.1002/adma.201801600.

416.

Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies.
Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter , Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10416-10420.

415.

Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni-Nx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics.
Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2018, DOI: 10.1039/C8EE01841C.

414.

Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities.
Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 30, 1802949.

413.

Cobalt-based Metal-Organic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Batteries.
Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Chem. Eur. J., 2018, DOI: 10.1002/chem.201804339.

412.

Two-dimensional materials for miniaturized energy storage devices: from individual devices to smart integrated systems.
Panpan Zhang, Faxing Wang, Minghao Yu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 7426-7451.

411.

Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons.
Oliver Gröning, Shiyong Wang, Xuelin Yao, Carlo A. Pignedoli, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Andrew Cupo, Vincent Meunier, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
Nature, 2018, 560, 209.

410.

Electron-Transporting Bis(heterotetracenes) with Tunable Helical Packing.
Cheng Zeng, Chengyi Xiao, Xinliang Feng, Lei Zhang, Wei Jiang, and Zhaohui Wang.
Angew Chem Int Ed., 2018, 57, 10933-10937.

409.

Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons.
Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, and Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9104-9107.

408.

Exploration of Thiazolo[5,4-d]thiazole Linkages in Conjugated Porous Organic Polymers for Chemoselective Molecular Sieving.
Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Naisa Chandrasekhar, Jensheer Shamsudeen Seenath, Silvia Paasch, Susanne Machill, Felix Hennersdorf, Eike Brunner, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, and Xinliang Feng.
Chem. Eur. J., 2018, 24, 10868-10875.

407.

Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers.
Xinliang Feng, Dieter Schlüter.
Angew Chem Int Ed., 2018, 57, online, DOI: 10.1002/anie.201803456.

406.

Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges.
Renhao Dong, Tao Zhang, and Xinliang Feng.
Chem. Rev., 2018, 118, 6189.6235.

405.

Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media.
Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, and Xinliang Feng.
Adv. Energy Mater., 2018, 1801258.

404.

Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion.
Yunbin Hu, Peng Xie, Marzio De Corato, Alice Ruini, Shen Zhao, Felix Meggendorfer, Lasse Arnt Straasø, Loic Rondin, Patrick Simon, Juan Li, Jonathan J. Finley, Michael Ryan Hansen, Jean-Sébastien Lauret, Elisa Molinari, Xinliang Feng, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7803-7809.

403.

Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors.
Feng Zhou, Haibo Huang, Chuanhai Xiao, Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, and Zhong-Shuai Wu.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 8198-8205.

402.

A coronene-based semiconducting twodimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior.
Renhao Dong, Zhitao Zhang, Diana C. Tranca, Shengqiang Zhou, Mingchao Wang, Peter Adler, Zhongquan Liao, Feng Liu, Yan Sun, Wujun Shi, Zhe Zhang, Ehrenfried Zschech, Stefan C.B. Mannsfeld, Claudia Felser, Xinliang Feng.
Nat. Commun., 2018, 9:2637.

401.

Pyrene-Fused s-Indacene.
Jason Melidonie, Junzhi Liu, Yubin Fu, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng.
J. Org. Chem., 2018, 83, 6633-6639.

400.

Toward Full Zigzag-Edged Nanographenes: peri-Tetracene and Its Corresponding Circumanthracene.
M. R. Ajayakumar, Yubin Fu, Ji Ma, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Jan J. Weigand, Alexey Alfonsov, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 6240-6244.

399.

Nitrogen-doped carbon nanosheets and nanoflowers with holey mesopores for efficient oxygen reduction catalysis.
Hao Tian, Nan Wang, Fugui Xu, Pengfei Zhang, Dan Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 10354-10360.

398.

Carbon-rich nanomaterials: fascinating hydrogen and oxygen electrocatalysts.
Jian Zhang, Guangbo Chen, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, accepted.

397.

A Dual-Stimuli-Responsive Sodium-Bromine Battery with Ultrahigh Energy Density.
Faxing Wang, Hongliu Yang, Jian Zhang, Panpan Zhang, Gang Wang, Xiaodong Zhuang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 1800028.

396.

The mechanochemical Scholl reaction – a solvent-free and versatile graphitization tool.
Sven Grätz, Doreen Beyer, Valeriya Tkachova, Sarah Hellmann, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Lars Borchardt.
Chem. Commun., 2018, 54, 5307-5310.

395.

Thermoswitchable on-chip microsupercapacitors: One potential self-protection solution for electronic devices.
Panpan Zhang, Jinhui Wang, Wenbo Sheng, Faxing Wang, Jian Zhang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Rainer Jordan, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2018, online, DOI: 10.1039/C8EE00365C.

394.

Self-Activating, Capacitive Anion Intercalation Enables High-Power Graphite Cathodes.
Gang Wang, Minghao Yu, Jungang Wang, Debao Li, Deming Tan, Markus Löffler, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 1800533.

393.

A Delamination Strategy for Thinly Layered Defect-Free High-Mobility Black Phosphorus Flakes.
Sheng Yang, Ke Zhang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Martin R. Lohe, Ehrenfried Zschech, Paul W. M. Blom, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, online, DOI: 10.1002/anie.201801265.

392.

Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene.
Jonas Heidler, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Kamal Asadi.
Solid State Electronics, 2018, 144, 90-94.

391.

Copper-surface Mediated Synthesis of Acetylenic Carbon-rich Nanofibers for Active Metal-free Photocathodes.
Tao Zhang, Yang Hou, V. Dzhagan, Z. Liao, G. Chai, M. Löffler, D. Olianas, A. Milani, S. Xu, M. Tommasini, D. R.T. Zahn, Z. Zheng, E. Zschech, R. Jordan, X. Feng.
Nat. Commun., 2018, 9, 1140.

390.

Electronic characterization of silicon intercalated chevron graphene nanoribbons on Au(111).
O. Deniz, C. Sánchez-Sánchez, R. Jaafar, N. Kharche, L. Liang, V. Meunier, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, P. Ruffieux.
Chem. Commun., 2018, 54, 1619-1622.

389.

Patterning Graphene Surfaces with Iron-Oxide-Embedded Mesoporous Polypyrrole and Derived N-Doped Carbon of Tunable Pore Size.
Shuyan Zhu, Hao Tian, Nan Wang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Small, 2018, 1702755.

388.

Hybrid Silver Nanowire and Graphene-Based Solution-Processed Transparent Electrode for Organic Optoelectronics.
Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom.
Adv. Funct. Mater., 2018, 1706010.

387.

Supramolecular Nanostructures of Structurally Defined Graphene Nanoribbons in Aqueous Phase.
Yinjuan Huang, Wei-Tao Dou, Fugui Xu, Hong-Bo Ru, Qiuyu Gong, Dongqing Wu, Deyue Yan, He Tian, Xiao-Peng He, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57 ,3366-3371.

386.

Accelerated Hydrogen Evolution Kinetics on NiFe-Layered Double Hydroxide Electrocatalysts by Tailoring Water Dissociation Active Sites.
Guangbo Chen, Tao Wang, Jian Zhang, Pan Liu, Hanjun Sun, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2018, 1706279.

385.

Vertically Aligned MoS2 Nanosheets Patterned on Electrochemically Exfoliated Graphene for High-Performance Lithium and Sodium Storage.
Gang Wang, Jian Zhang, Sheng Yang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Eng. Mater., 2018, 8, 1702254.

384.

Two-dimensional organic cathode materials for alkali-metal-ion batteries.
Chao Zhang, Chenbao Lu, Fan Zhang, Feng Qiu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Journal of Energy Chemistry, 2018, 27, 86-98, DOI: 10.1016/j.jechem.2017.11.008.

383.

Cobaloxime Anchored MoS2 Nanosheets as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction.
Ming Cai, Fan Zhang, Chao Zhang, Chenbao Lu, Yafei He, Yang Qu, Hao Tian, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang.
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 138-144, DOI: 10.1039/C7TA08684A.

382.

Hierarchical-graphene-coupled polyaniline aerogels for electrochemical energy storage.
Yang Qu, Chenbao Lu, Yuezeng Su a, Daxiang Cui, Yafei He, Chao Zhang, Ming Cai, Fan Zhang, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang.
Carbon, 2018, 127, 77-84.

381.

Graphene-Pyrene Nanocomposites Obtained Using Azide Chemistry.
Xia, Zhenyuan; Kabe, Ryota; Liscio, Andrea; Kovtun, Alessandro; Treossi, Emanuele; Feng, Xinliang; Palermo, Vincenzo.
J. Nanosci. Nanotechno., 2018, 18, 1290-1295.

380.

On-Surface Growth Dynamics of Graphene Nanoribbons: The Role of Halogen Functionalization.
Marco Di Giovannantonio, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Thomas Dienel, Samuel Stolz, Carlos Sánchez-Sánchez, Matthias Muntwiler, Tim Dumslaff, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
ACS Nano, 2018, 12, 74-81.

379.

Effect of Side Chains on the Low-Dimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod–Coil” Graft Copolymers in Solution.
Dongdong Wu, Fugui Xu, Yinjuan Huang, Chuanshuang Chen, Chunyang Yu, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai.
Macromolecules, 2018, 51, 161-172.

378.

Synergetic Contribution of Boron and Fe-Nx Species in Porous Carbons toward Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Kai Yuan, Stavroula Sfaelou, Ming Qiu, Dirk Lützenkirchen-Hecht, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Chris Yuan, Xinliang Feng, Ullrich Scherf.
ACS Energy Lett., 2018, 3, 252-260.

377.

Growth of 2D Mesoporous Polyaniline with Controlled Pore Structures on Ultrathin MoS2 Nanosheets by Block Copolymer Self-Assembly in Solution.
Hao Tian, Shuyan Zhu, Fugui Xu, Wenting Mao, Hao Wei, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 43975-43982.

376.

Short-channel field-effect transistors with 9-atom and 13-atom wide graphene nanoribbons.
Juan Pablo Llinas, Andrew Fairbrother, Gabriela Borin Barin, Wu Shi, Kyunghoon Lee, Shuang Wu, Byung Yong Choi, Rohit Braganza, Jordan Lear, Nicholas Kau, Wonwoo Choi, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Felix Fischer, Alex Zettl, Pascal Ruffieux, Eli Yablonovitch, Michael Crommie, Roman Fasel, Jeffrey Bokor.
Nat. Comm., 2017, 8, 633.

375.

Exploration of pyrazine-embedded antiaromatic polycyclic hydrocarbons generated by solution and on-surface azomethine ylide homocoupling.
Xiao-Ye Wang, Marcus Richter, Yuanqin He, Jonas Björk, Alexander Riss, Raju Rajesh, Manuela Garnica, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Willi Auwärter, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Klaus Müllen.
Nat. Comm., 2017, 8, 1948.

374.

On-Surface Cyclization of ortho-Dihalotetracenes to Four- and Six-Membered Rings.
Carlos Sánchez-Sánchez, Adrien Nicolai, Frédéric Rossel, Jinming Cai, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, and Vincent Meunier.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17617-17623, DOI: 10.1021/jacs.7b10026.

373.

Ruthenium/nitrogen-doped carbon as an electrocatalyst for efficient hydrogen evolution in alkaline solution.
J. Zhang, P. Liu, G. Wang, P. P. Zhang, X. D. Zhuang, M. W. Chen, I. M. Weidinger, X. L. Feng.
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 25314-25318, DOI: 10.1039/C7TA08764K.

372.

Spiro-Fused Perylene Diimide Arrays.
Guangpeng Gao, Ningning Liang, Hua Geng, Wei Jiang, Huiting Fu, Jiajing Feng, Jianhui Hou, Xinliang Feng, Zhaohui Wang.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b09140.

371.

Dual-Graphene Rechargeable Sodium Battery.
Faxing Wang, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Hongyan Li, Wenbo Sheng, Tao Zhang, Rainer Jordan, Yuping Wu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Small, 2017, online, DOI: 10.1002/smll.201702449.

370.

Cationic Nitrogen Doped Helical Nanographenes.
Kun Xu, Yubin Fu, Youjia Zhou, Felix Hennersdorf, Peter Machata, Ilka Vincon, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.200.

369.

Probing optical excitations in chevron-like armchair graphene nanoribbons.
Richard Denk, Alberto Lodi Rizzini, Shudong Wang, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Zongping Chen, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Muellen, Roberto Biagi, Valentina de Renzi, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Andrea Ferretti.
Nanoscale, 2017, online, DOI: 10.1039/C7NR06175G.

368.

Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid–Liquid Interface.
Kang Cui, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven De Feyter, Stijn F. L. Mertens.
Small, 2017, 1702379.

367.

Exhaled Breath Markers for Nonimaging and Noninvasive Measures for Detection of Multiple Sclerosis.
Yoav Y. Broza, Lior Har-Shai, Raneen Jeries, John C. Cancilla, Lea Glass-Marmor, Izabella Lejbkowicz, José S. Torrecilla, Xuelin Yao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Ariel Miller, Hossam Haick.
ACS Chem. Neurosci., 2017, online, DOI: 10.1021/acschemneuro.7b00181.

366.

Iridium Nanoparticles Anchored on 3D Graphite Foam as a Bifunctional Electrocatalyst for Excellent Overall Water Splitting in Acidic Solution.
Jian Zhang, Gang Wang, Zhongquan Liao, Panpan Zhang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng.
Nano Energy, 2017, 40, 27-33.

365.

Solution-Processable High-Quality Graphene for Organic Solar Cells.
Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 25412-25417.

364.

Ternary Porous Cobalt Phosphoselenide Nanosheets: An Efficient Electrocatalyst for Electrocatalytic and Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Chang-Soo Kim, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 1701589.

363.

Graphene-coupled nitrogen-enriched porous carbon nanosheets for energy storage.
Jinhui Zhu, Xiaodong Zhuang, Jun Yang, Xinliang Feng, Shin-ichi Hirano.
J. Mater. Chem. A, 2017, online, DOI: 10.1039/C7TA04752E.

362.

Quantum Dots in Graphene Nanoribbons.
Shiyong Wang, Neerav Kharche, Eduardo Costa Girão, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
Nano Lett., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01244.

361.

Monitoring the On-Surface Synthesis of Graphene Nanoribbons by Mass Spectrometry.
Wen Zhang, Zongping Chen, Bo Yang, Xiao-Ye Wang, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Gabriela Borin Barin, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Hans Joachim Räder, Klaus Müllen.
Anal. Chem., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.analchem.7b01135.

360.

Covalently Interlocked Cyclohexa-m-phenylenes and their Assembly: En Route to Supramolecular 3D Carbon Nanostructures.
Bastian Dumslaff, Anna N. Reuss, Manfred Wagner, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, George Fytas, Klaus Müllen*.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/ange.201705403.

359.

Toward a molecular design of porous carbon materials.
Lars Borchardt, Qi-Long Zhu, Mirian E. Casco, Reinhard Berger, Xiaodong Zhuang, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, Qiang Xu.
Materials Today, 2017, online, DOI.org/10.1016/j.mattod.2017.06.002.

358.

Lateral Fusion of Chemical Vapor Deposited N= 5 Armchair Graphene Nanoribbons.
Zongping Chen, Hai I. Wang, Nerea Bilbao, Joan Teyssandier, Thorsten Prechtl, Nicola Cavani, Alexander Tries, Roberto Biagi, Valentina De Renzi, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Steven De Feyter, Mischa Bonn, Akimitsu Narita, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b05055.

357.

Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps.
Yan-Fang Zhang, Yi Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Yande Que, Hui Chen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao.
Nano Research, 2017, online, DOI 10.1007/s12274-017-1550-2.

356.

Scalable Fabrication and Integration of Graphene Micro-Supercapacitors through Full Inkjet Printing.
Jiantong Li, Szymon Sollami Delekta, Panpan Zhang, Sheng Yang, Martin R. Lohe, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Mikael Östling.
ACS Nano, 2017, online, DOI: 10.1021/acsnano.7b03354.

355.

Integrated Hierarchical Cobalt Sulfide/Nickel Selenide Hybrid Nanosheets as an Efficient Three-dimensional Electrode for Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Ming Qiu, Gyutae Nam, Min Gyu Kim, Tao Zhang, Kejun Liu, Xiaodong Zhuang, Jaephil Cho, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Nano Lett., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01030.

354.

Silicon anode protected by nitrogen-doped porous carbon shell for high-performance lithium-ion batteries.
Jinhui Zhu, Jun Yang, Zhixin Xu, Jiulin Wang, Yanna Nuli, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Nanoscale, 2017, 9, 8871-8878.

353.

2D Porous Carbons prepared from Layered Organic-Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts.
Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas.
Adv. Mater., 2017, online, DOI: 10.1002/adma.201700707.

352.

Two-Dimensional Materials: A Powerful Platform for Energy Applications.
Liming Dai, Xinliang Feng, Zhongfan Liu, Hua Zhang.
ChemNanoMat, 2017, online, DOI: 10.1002/cnma.201700121.

351.

Synthesis, Photophysical Characterization, and Self-Assembly of Hexa-peri-hexabenzocoronene/Benzothiadiazole Donor-Acceptor Structure.
Yunbin Hu, Lukas F. Dössel, Xiao-Ye Wang, Sankarapillai Mahesh, Wojciech Pisula, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
ChemPlusChem, 2017, online, DOI: 10.1002/cplu.201700162.

350.

Synthesis of Dibenzo[hi,st]ovalene and Its Amplified Spontaneous Emission in a Polystyrene Matrix.
Giuseppe M. Paternm, Qiang Chen, Xiao-YeWang, Junzhi Liu, Silvia G. Motti, Annamaria Petrozza, Xinliang Feng, Guglielmo Lanzani, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Francesco Scotognella.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.201700730.

349.

Tunable Self-Assembly of Diblock Copolymers into Colloidal Particles with Triply Periodic Minimal Surfaces.
Zhixing Lin, Shaohua Liu, Wenting Mao, Hao Tian, Nan Wang, Ninghe Zhang, Feng Tian, Lu Han, Xinliang Feng, Yiyong Mai.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/ange.201702591.

348.

π-Extended and Curved Antiaromatic Polycyclic Hydrocarbons.
Junzhi Liu, Ji Ma, Ke Zhang, Prince Ravat, Peter Machata, Stanislav Avdoshenko, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Wojciech Pisula, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b01619.

347.

Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation Kinetics.
Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Zhongquan Liao, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng.
Nat. Comm., 2017, 8, 15437.

346.

Polycyclic heteroaromatic hydrocarbons containing a benzoisoindole core.
Marcus Richter a, Karl Sebastian Schellhammer b, Peter Machata c, Gianaurelio Cuniberti, Alexey Popov, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Org. Chem. Front., 2017, 4, 847-852.

345.

Recent Advances in Earth-Abundant Heterogeneous Electrocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Small Methods, 2017, 1700090.

344.

Ultrafast Delamination of Graphite into High-Quality Graphene Using Alternating Currents.
Sheng Yang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Shaohua Liu, Renhao Dong, Martin R. Lohe, Alfons Becker, Marco A. Squillaci, Paolo Samor, Klaus Muellen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.201702076.

343.

High Photoresponsivity in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor Devices Contacted with Graphene Electrodes.
Andrea Candini, Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Marco Affronte.
J. Phys. Chem. C, 2017, online, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b03401.

342.

Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy.
Okan Deniz, Carlos Sánchez-Sánchez, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Neerav Kharche, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
Nano Lett., 2017, 17, 2197-2203, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b04727.

341.

Molybdenum Carbide-Embedded Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Water Splitting in Alkaline Media.
Chenbao Lu, Diana Tranca, Jian Zhang, Fermín Rodríguez Hernández, Yuezeng Su, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng.
ACS Nano, 2017, 11, 3933-3942, DOI: 10.1021/acsnano.7b00365.

340.

Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties.
Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4671-4674.

339.

Multi-Dimensional Self-Assembly of a Dual-Responsive ABC Miktoarm Star Terpolymer.
Fugui Xu, Dongdong Wu, Yinjuan Huang, Hao Wei, Yong Gao, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai.
ACS Macro Lett., 2017, 6, 426-430.

338.

Stop-Frame Filming and Discovery of Reactions at the Single-Molecule Level by Transmission Electron Microscopy.
Thomas W. Chamberlain, Johannes Biskupek, Stephen T. Skowron, Alexander V. Markevich, Simon Kurasch, Oliver Reimer, Kate E. Walker, Graham A. Rance, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Maria A. Lebedeva, Alexander G. Majouga, Valentin G. Nenajdenko, Ute Kaiser, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov.
ACS Nano, 2017, 11, 2509-2520.

337.

Robust Two-Dimensional Electronic Properties in Three-Dimensional Microstructures of Rotationally Stacked Turbostratic Graphene.
Nils Richter, Yenny R. Hernandez, Sebastian Schweitzer, June-Seo Kim, Ajit Kumar Patra, Jan Englert, Ingo Lieberwirth, Andrea Liscio, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, Andreas Hirsch, Klaus Müllen, Mathias Kläui.
PHYS. REV. APPL., 2017, 7, 024022.

336.

Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4506-4512.

335.

Coordination Polymer Framework-Based On-Chip Micro-Supercapacitors with AC Line-Filtering Performance.
Chongqing Yang, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Sai Sun, Renhao Dong, Melike Karakus, Zoltn Mics, Markus Löffler, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Enrique Cnovas, Gianaurelio Cuniberti, Mischa Bonn, and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 3920-3924.

334.

Chemical vapor deposition synthesis and terahertz photoconductivity of low-bandgap N = 9 armchair graphene nanoribbons.
Zongping Chen, Hai I. Wang, Joan Teyssandier, Kunal S. Mali, Tim Dumslaff, Ivan Ivanov, Wen Zhang, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Hans Joachim Räder, Dmitry Turchinovich, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Akimitsu Narita, Mischa Bonn, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 3635-3638.

333.

A Lyotropic Liquid-Crystal-Based Assembly Avenue toward Highly Oriented Vanadium Pentoxide/Graphene Films for Flexible Energy Storage.
Haiqing Liu, Yanping Tang, Chi Wang, Zhixiao Xu, Chongqing Yang, Tao Huang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2017, 27, 1606269, DOI: 10.1002/adfm.201606269.

332.

High Power In-Plane Micro-Supercapacitors Based on Mesoporous Polyaniline Patterned Graphene.
Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Sheng Yang, Hao Lu, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Small, 2017, 13, 1603388, DOI: 10.1002/smll.201603388.

331.

Soft-Template Construction of 3D Macroporous Polypyrrole Scaffolds.
Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Zhikun Zheng, Yiyong Mai, and Xinliang Feng.
Small, 2017, 13, 1604099, DOI: 10.1002/smll.201604099.

330.

A Stable Saddle-Shaped Polycyclic Hydrocarbon with Open-shell Singlet Ground State.
Ji Ma, Junzhi Liu, Martin Baumgarten, Yubin Fu, Yuan-Zhi Tan, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Hartmut Komber, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 3280-3284, DOI: 10.1002/anie.201611689.

329.

Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene.
Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco Squillaci, Gabriele D'Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samorì, Emanuele Orgiu.
Nat. Comm., 2017, 8, 14767.

328.

2D-Heterostructures Derived from MoS2-Templated, Cobalt-Containing Conjugated Microporous Polymer Sandwiches for Oxygen Reduction Reaction and Electrochemical Energy Storage.
Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Ting Hu, Lei Shi, Stavroula Sfaelou, Ulrike Polnick, Michael Forster, Thomas Pichler, Thomas Riedl, Yiwang Chen, Xinliang Feng, Ullrich Scherf.
ChemElectroChem, 2017, 4, 709–715, DOI: 10.1002/celc.201600850.

327.

On-Surface Synthesis and Characterization of 9-Atom Wide Armchair Graphene Nanoribbons.
Leopold Talirz, Hajo Söde, Tim Dumslaff, Shiyong Wang, Juan Ramon Sanchez-Valencia, Jia Liu, Prashant Shinde, Carlo A. Pignedoli, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Nicholas C. Plumb, Ming Shi, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
ACS Nano, 2017, 11, 1380-1388, DOI: 10.1021/acsnano.6b06405.

326.

Persulfurated Coronene: A New Generation of "Sulflower".
Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Dmitry Skidin, Faxing Wang, Yubin Fu, Akimitsu Narita, Matteo Tommasini, Francesca Moresco, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 2168-2171.

325.

Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window.
Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1604491. DOI: 10.1002/adma.201604491.

324.

Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated-Graphene-Foil.
Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1604480. DOI: 10.1002/adma.201604480.

323.

Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Polythiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance.
Zhong-Shuai Wu, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1602960, DOI: 10.1002/adma.201602960.

322.

Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires.
Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen.
Adv. Mater., 2017, 29, 1603732, DOI: 10.1002/adma.201603732.

321.

Bipolar Nitrogen-Doped Graphene Frameworks as High-Performance Cathodes for Lithium Ion Batteries.
Yanshan Huang, Dongqing Wu, Arezoo Dianat, Manfred Bobeth, Tao Huang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1588-1594. DOI: 10.1039/C6TA09161J.

264.

Graphene-Directed Two-Dimensional Porous Frameworks for High-Performance Lithium-Sulfur Battery Cathode.
Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Yuezeng Su, Ping Liu, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, Fan Zhang and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 314-320.

265.

Electron beam covalent attachment of small organic molecules to graphene.
Alexander Markevich, Simon Kurasch, Ossi Lehtinen, Oliver Reimer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Andrei N. Khlobystov, Ute Kaiser and Elena Besley.
Nanoscale, 2016,8, 2711-2719.

266.

Unexpected Scholl Reaction of 6,7,13,14-Tetraarylbenzo[k]tetraphene: Selective Formation of Five-Membered Rings in Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Liu, Junzhi; Narita, Akimitsu; Osella, Silvio; Zhang, Wen; Schollmeyer, Dieter; Beljonne, David; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2602-2608.

267.

New-generation of graphene from electrochemical approaches: production and applications.
Sheng Yang, Martin R. Lohe, Klaus Müllen and Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, online.

268.

Nitrogen-doped Porous Carbon Superstructures Derived from Hierarchical Assembly of Polyimide Nanosheets.
Zhixiao Xu, Xiaodong Zhuang, Chongqing Yang, Jing Cao, Zhaoquan Yao, Yanping Tang, Jianzhong Jiang, Dongqing Wu and Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, 28, 1981-1987.

269.

Perchlorination of Coronene Enhances its Propensity to Self-Assembly on Graphene.
S. Conti, M. G. del Rosso, A. Ciesielski, J. Weippert, A. Böttcher, Y. Shin, G. Melinte, O. Ersen, C. Casiraghi, X. Feng, K. Müllen, M. M. Kappes, P. Samorì, M. Cecchini.
ChemPhysChem, 2016, 352-357.

270.

Vertically Oriented Co0.85Se/NiFe Layered-Double-Hydroxide Nanosheets Supported on Exfoliated Graphene Foil: An Efficient 3D Electrode for Overall Water Splitting.
Yang Hou, Martin Lohe, Jian Zhang, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng.
Energy Environmental Science. 2016, 9, 478-483.

271.

Superlubricity of Graphene Nanoribbons on Gold Surfaces.
Shigeki Kawai, Andrea Benassi, Enrico Gnecco, Hajo Söde, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Daniele Passerone, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Roman Fasel and Ernst Meyer.
Science 2016, 351, 957-961.

272.

Ultra-large sheet formation by 1D to 2D hierarchical self-assembly of a "rod-coil" graft copolymer with a polyphenylene backbone.
Huang, Yinjuan; Yuan, Rui; Xu, Fugui; Mai, Yiyong; Feng, Xinliang; Yan, Deyue.
Polymer Chemistry. 2016 1234-1238.

273.

Anion-induced self-assembly of positively charged polycyclic aromatic hydrocarbons towards nanostructures with controllable two-dimensional morphologies.
Yang, Chongqing; Wu, Dongqing; Zhao, Wuxue; Ye, Weizhen; Xu, Zhixiao; Zhang, Fan; Feng, Xinliang.
CRYSTENGCOMM, 2016, 877-880.

274.

Nitrogen-enriched, ordered mesoporous carbons for potential electrochemical energy storage.
Jinhui Zhu, Jun Yang, Rongrong Miao, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 2286-2292.

275.

Ultraflexible in-plane Micro-Supercapacitors by Direct Printing of Solution-Processable Electrochemically Exfoliated Graphene.
Zhaoyang Liu, Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Renhao Dong, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater. 2016, 28, 2217-2222.

276.

Electrochemically exfoliated graphene/PEDOT composite films as efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cells.
Meltiani Belekoukia; Madeshwaran Sekkarapatti Ramasamy; Sheng Yang, Xinliang Feng; Georgios Paterakis; Vassilios Dracopoulos; Costas Galiotis; Panagiotis Lianos.
Electrochimica Acta, 2016, 110-115.

277.

Three-dimensional Carbon Nitride/Graphene Framework as a High Performance Cathode for Lithium Ion Batteries.
Yanshan Huang, Yanping Tang, Yiyong Mai, Xinjing Wang, Chi Wang, Sheng Han, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng.
Chem. Asia. J, 2016, ASAP.

278.

Triple Boron-Cored Chromophores Ligated with Discotic 5,11,17-Triazatrinaphthylene Derivatives.
Qiu, Feng; Zhang, Fan; Tang, Ruizhi; Fu, Yubin; Wang, Xinyang; Han, Sheng; Zhuang, Xiaodong; Feng, Xinliang.
Org. Lett, 2016, 18, 1398-1401.

279.

On-surface synthesis of graphene nanoribbons with zigzag edge topology.
Pascal Ruffieux, Shiyong Wang, Bo Yang, Carlos Sanchez, Jia Liu, Thomas Dienel, Leopold Talirz, Prashant Shinde, Carlo Pignedoli, Daniele Passerone, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
Nature. 2016, 531, 489-492.

280.

Exciton-exciton annihilation and biexciton stimulated emission in graphene nanoribbons.
Giancarlo Soavi, Stefano Dal Conte, Cristian Manzoni, Daniele Viola, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Ulrich Hohenester, Elisa Molinari, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Giulio Cerullo.
Nature Comm. 2016, 7, 11010.

281.

Facile synthesis of bowl-shaped nitrogen-doped carbon hollow particles templated by block copolymer "kippah vesicles" for high performance supercapacitors.
Zhixing Lin, Hao Tian, Fugui Xu, Xiangwen Yang,Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Polymer Chem. 2016, 7, 2092-2098.

282.

Facile Template-Free Synthesis of Vertically Aligned Polypyrrole Nanosheets on Nickel Foams for Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors.
Xiangwen Yang, Zhixing Lin, Jingxu Zheng, Yinjuan Huang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Nanoscale. 2016, 8, 8650-8657.

283.

Raman fingerprints of atomically precise graphene nanoribbons.
Ivan A. Verzhbitskiy, Marzio De Corato, Alice Ruini, Elisa Molinari, Akimitsu Narita, Yubin Hu, Matthias Georg Schwab, M. Bruna, D. Yoon, S. Milana, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrea C. Ferrari, Cinzia Casiraghi, Deborah Prezzi.
Nano Letters. 2016, 16, 3442-3447.

284.

A C216-Nanographene Molecule with Defined Cavity as Extended Coronoid.
Beser, Uliana; Kastler, Marcel; Maghsoumi, Ali; Wagner, Manfred; Castiglioni, Chiara; Tommasini, Matteo; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 4322-4325.

285.

Strongly Coupled Ternary Hybrid Aerogels of N-deficient Porous Graphitic-C3N4 Nanosheets/N-Doped Graphene/NiFe-Layered Double Hydroxide for Solar-Driven Photoelectrochemical Water Oxidation.
Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xinliang Feng, and Junhong Chen.
Nano Letters. 2016, 16, 2268-2277.

286.

Adding Four Extra K-Regions to Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Dumslaff, Tim; Yang, Bo; Maghsoumi, Ali; Velpula, Gangamallaiah; Mali, Kunal; Castiglioni, Chiara; De Feyter, Steven; Tommasini, Matteo; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 4726-4729.

287.

Synthetic Two-Dimensional Materials: A New Paradigm of Membranes for Ultimate Separation.
Zhikun Zheng, Ronny Gruenker, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, 28, 6529–6545, DOI: 10.1002/adma.201506237.

288.

Interface Engineering of MoS2/Ni3S2 Heterostructures for Highly Enhanced Electrochemical Overall Water Splitting Activity.
Jian Zhang, Tao Wang, Darius Pohl, Bernd Rellinghaus, Renhao Dong, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6702-6707.

289.

Direct patterning of organic functional polymers through conventional photolithography and non-invasive cross-link agents.
Marco Squillaci, Feng Qiu, Fan Zhang, Xinliang Feng, Paolo Samori.
Adv. Mater, 2016, 28, 5249-5254.

290.

Flexible 2D Crystals of Polycyclic Aromatics Stabilized by Static Distortion Waves.
Matthias Meissner, Falko Sojka, Lars Matthes, Friedhelm Bechstedt, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Stefan C. B. Mannsfeld, Roman Forker, and Torsten Fritz.
ACS. Nano. 2016, 10, 6474-6483.

291.

Silicon Compatible Micro-supercapacitors.
Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6136-6138.

292.

Two-dimensional Core-Shelled Porous Hybrids as Highly Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Ulrich Scherf.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6858-6863.

293.

Fused Dibenzo[a,m]rubicene: A New Bowl-shaped Subunit of C70 Containing Two Pentagons.
Junzhi Liu, Silvio Osella, Ji Ma, Reinhard Berger, David Beljonne, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8364-8367.

294.

Synthesis of Stable Nanographenes with OBO-Doped Zigzag Edges Based on Tandem Demethylation-Electrophilic Borylation.
Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Wen Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 9021-9024.

295.

Engineering water dissociation sites in MoS2 nanosheets for accelerated electrocatalytic hydrogen production.
Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2016, 9, 2789-2793. DOI: 10.1039/C6EE01786J.

296.

Purely Armchair or Partially Chiral: Noncontact Atomic Force Microscopy Characterization of Dibromo-Bianthryl-Based Graphene Nanoribbons Grown on Cu(111).
Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Okan Deniz, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
ACS Nano, 2016, 10, 8006-8011. DOI: 10.1021/acsnano.6b04025.

297.

Quantitative Control of Pore Size of Mesoporous Carbon Nanospheres through the Self-Assembly of Diblock Copolymer Micelles in Solution.
Hao Tian, Zhixing Lin, Fugui Xu, Jinxu Zheng, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Small, 2016, 12, 3155-3163. DOI:10.1002/smll.201600364.

298.

Building Pentagons into Graphenic Structures by On-Surface Polymerization and Aromatic Cyclodehydrogenation of Phenyl-Substituted Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Jia Liu, Thomas Dienel, Junzhi Liu, Oliver Groening, Jinming Cai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 17588-17593. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b05495.

299.

Angular BN-Heteroacenes with syn-Structure-Induced Promising Properties as Host Materials of Blue Organic Light-Emitting Diodes.
Wanzheng Zhang, Fan Zhang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Xinyang Wang, Xiaodong Zhuang, Gufeng He, Xinliang Feng.
Org. Lett., 2016, 18, 3618-3621. DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01659.

300.

A Two-Dimensional Conjugated Polymer Framework with Fully sp2-bonded Carbon Skeleton.
Xiaodong Zhuang, Wuxue Zhao, Fan Zhang, Yu Cao, Feng Liu, Shuai Bi, Xinliang Feng.
Polym. Chem. 2016, 7, 4176-4181. DOI: 10.1039/C6PY00561F.

301.

Constructing Hierarchically Hollow Core-Shell MnO2/C Hybrid Spheres for High-Performance Lithium Storage.
Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Wei Wei, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Small, 2016, 12, 3914-3919. DOI: 10.1002/smll.201601403.

302.

Dual-Template Synthesis of 2D Mesoporous Polypyrrole Nanosheets with Controlled Pore Size.
Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, and Xinliang Feng.
Adv.Mater. 2016, DOI: 10.1002/adma.201603036.

303.

Highly efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction based on one-dimensional ternary-doped porous carbons derived from carbon-nanotube-directed conjugated microporous polymers.
Yafei He, Dominik Gehrig, Fan Zhang, Chenbao Lu, Chao Zhang, Ming Cai, Yuanyuan Wang, Frédéric Laquai, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2016, accepted.

304.

Poly(ethylene oxide) Functionalized Graphene Nanoribbons with Excellent Solution Processability.
Huang, Yinjuan; Mai, Yiyong; Beser, Uliana; Teyssandier, Joan; Velpula, Gangamallaiah; van Gorp, Hans; Straasø, Lasse ; Hansen, Michael Ryan; Rizzo, Daniele ; Casiraghi, Cinzia; Yang, Rong; Zhang, GY; Wu, Dongqing; Zhang, Fan; Yan, Deyue; De Feyter, Steven; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 10136-10139.

305.

Sulfur-Enriched Conjugated Polymer Nanosheet Derived Sulfur and Nitrogen co-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction and Zinc–Air Battery.
Yuezeng Su, Zhaoquan Yao, Fan Zhang, Hai Wang, Zoltan Mics, Enrique Cánovas, Mischa Bonn, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng.
Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 5893-5902.

306.

Topological control of 3,4-connected frameworks based on the Cu2-paddle-wheel node: tbo or pto, and why?
Philipp Mueller, Ronny Gruenker, Volodymyr Bon, Martin Pfeffermann, Irena Senkovska, Manfred Weiss, Xinliang Feng, Stefan Kaskel.
CrystEngComm., 2016, 18, 8164-8171.

307.

Synthesis of NBN-type Zigzag-Edged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: 1,9-Diaza-9a-boraphenalene as a Structural Motif.
Xinyang Wang, Fan Zhang, Karl Sebastian Radke, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Yubin Fu, Jens Hunger, Ruizhi Tang, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11606-11615.

308.

Two-Dimensional Mesoscale-Ordered Conducting Polymers.
Shaohua Liu, Jian Zhang, Renhao Dong, Pavlo Gordiichuk, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Feng Liu, Andreas Herrmann, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12516-12521. (Hot paper)

309.

Edge chlorination of hexa-peri-hexabenzocoronene investigated by density functional theory and vibrational spectroscopy.
Ali Maghsoumi, Akimitsu Narita, Renhao Dong, Xinliang Feng, Chiara Castiglioni, Klaus Muellen, Matteo Tommasini.
Phys.Chem.Chem.Phys. 2016, 18, 11869-11878.

310.

Chemical Approaches to 2D Materials.
Paolo Samorì, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, 28, 6027-6029.

311.

Fabrication of Three Terminal Devices by ElectroSpray Deposition of Graphene Nanoribbons.
Paolo Fantuzzi; Leonardo Martini, Andrea Candini, Valdis Corradini, Umberto del Pennino, Yunbin Hu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Marco Affronte.
Carbon, 2016, 104, 112-118.

312.

Synthesis, Structure, and Chiroptical Properties of a Double [7]Heterohelicene.
Xiao-Ye Wang, Xin-Chang Wang, Akimitsu Narita, Manfred Wagner, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12783-12786.

313.

Anionic porous polymers with tunable structures and catalytic properties.
Wuxue Zhao, Fan Zhang, Lingyun Yang, Shuai Bi, Dongqing Wu, Yefeng Yao, Manfred Wagner, Robert Graf, Michael Ryan Hansen, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15162-15168.

314.

Flexible All-Solid-State Supercapacitors with High Volumetric Capacitances Boosted by Solution Processable MXene and Electrochemically Exfoliated Graphene.
Hongyan Li, Yang Hou, Faxing Wang, Martin R. Lohe, Xiaodong Zhuang, Li Niu, Xinliang Feng.
Adv. Energy Mater., 2016, 1601847.

315.

Wafer-Sized, Multifunctional, Polyimine-based Two-Dimensional Conjugated Polymers with High Mechanical Stiffness.
Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Bernhard Alexander Glatz, Diana Tranca, Renhao Dong, Yang Hou, Tao Zhang, Christian Kuttner, Tibor Lehnert, Gotthard Seifert, Ute Kaiser, Andreas Fery, Zhikun Zheng, Xinliang Feng.
Nat. Comm., 2016, 7, 13461.

316.

Highly efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction based on one-dimensional ternary-doped porous carbons derived from carbon-nanotube-directed conjugated microporous polymers.
Yafei He, Dominik Gehrig, Fan Zhang, Chenbao Lu, Chao Zhang, Ming Cai, Yuanyuan Wang, Frédéric Laquai, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2016, online, DOI: 10.1002/adfm.201603693.

317.

Synthesis of Graphene Nanoribbons by Ambient-Pressure Chemical Vapor Deposition and Device Integration.
Zongping Chen, Wen Zhang, Carlos-Andres Palma, Alberto Lodi Rizzini, Bilu Liu, Ahmad Abbas, Nils Richter, Leonardo Martini, Xiao-Ye Wang, Nicola Cavani, Hao Lu, Neeraj Mishra, Camilla Coletti, Reinhard Berger, Florian Klappenberger, Mathias Kläui, Andrea Candini, Marco Affronte, Chongwu Zhou, Valentina De Renzi, Umberto del Pennino, Johannes V. Barth, Hans Joachim Räder, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15488-15496, DOI: 10.1021/jacs.6b10374.

318.

A Shape-Persistent Polyphenylene Spoked Wheel.
Yi Liu, Akimitsu Narita, Joan Teyssandier, Manfred Wagner, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15539-15542, DOI: 10.1021/jacs.6b10369.

319.

Immobilizing Molecular Metal Dithiolene-Diamine Complexes on 2D Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic H2 Production.
Renhao Dong, Zhikun Zheng, Diana C. Tranca, Jian Zhang, Naisa Chandrasekhar, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng.
Chem. Eur. J. 2017, 23, 2255-2260. DOI: 10.1002/chem.201605337.

320.

Benzo-Fused Double [7]Carbohelicene: Synthesis, Structures, and Physicochemical Properties.
Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang, Pi-Xian Peng, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3374-3378, DOI: 10.1002/anie.201610434.

263.

Nitrogen-doped carbon-encapsulated SnO2–SnS/graphene sheets with improved anodic performance in lithium ion batteries.
Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Ping Liu, Yanshan Huang, Yuezeng Su, Dongqing Wu and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 24148-24154.

262.

Cross-linked polymer-derived B/N co-doped carbon materials with selective capture of CO2.
Wuxue Zhao, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Yiyong Mai and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 23352-23359.

261.

Bimetallic porous porphyrin polymer-derived non-precious metal electrocatalysts for oxygen reduction reaction.
Sebastian Brüller, Hai-Wei Liang, Ulrike I. Kramm, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 23799-23808.

260.

Free-Standing, Monolayer Two-Dimensional Supramolecular Organic Framework with Good Internal Order.
Pfeffermann, Martin; Dong, Renhao; Graf, Robert; Zajaczkowski, Wojciech; Gorelik, Tatiana; Pisula, Wojciech; Narita, Akimitsu; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 14525-14532.

259.

Organic radical-assisted electrochemical exfoliation for the scalable production of high-quality graphene.
Sheng Yang, Sebastian Brüller, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Renhao Dong, Richard Fanny, Paolo Samorì, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13927-13932.

258.

Synthesis and Properties of C2h-Symmetric BN-Heteroacenes Tailored through Aromatic Central Cores.
Wang, Xinyang; Zhang, Fan; Gao, Jianhua; Fu, Yubin; Zhao, Wuxue; Tang, Ruizhi; Zhang, Wanzheng; Zhuang, Xiaodong; Feng, Xinliang.
J. Org. Chem. 2015, 80, 10127-10133.

257.

Controlled synthesis of N-doped carbon nanospheres with tailored mesopores through self-assembly of colloidal silica.
Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Haiwei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 15191-15196.

256.

Patterning Two-Dimensional Free-Standing Surfaces with Mesoporous Conducting Polymers.
Shaohua Liu, Pavlo Gordiichuk, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Wei Wei, Dongqing Wu, Yiyong Mai, Andreas Herrmann, Klaus Müllen, and Xinliang Feng.
Nature Comm. 2015, 6, 8817.

255.

Graphene flakes at the SiO2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors.
Srinivasa Rao Pathipati, Egon Pavlica, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Gvido Bratina.
Organic Electronics. 2015, 27, 221-226.

254.

Binder-Free Activated Graphene Compact Films for All-Solid-State Micro-Supercapacitors with High Areal and Volumetric Capacitances.
Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang , Lili Zhang , Jakob B. Wagner, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Energy Storage Materials. 2015, 1, 119-126.

253.

Strongly Coupled Three-Dimensional Hybrids of N-doped Porous Carbon Nanosheets/CoNi Alloy-Encapsulated Carbon Nanotubes for Enhanced Electrocatalysis.
Yang Hou, S. Cui, Zhenhai Wen, Xiao Ru, Xinliang Feng, Junhong Chen.
Small, 2015, 11, 5940-5948.

252.

Hierarchical Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution.
Jian Zhang, Shaohua Liu, Haiwei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 7426-7431.

251.

Graphene-based nanocomposites for structural and functional applications: using 2-dimensional materials in a 3-dimensional world.
P. Samorì, I. A. Kinloch, X. Feng, V. Palermo.
2D Mater., 2015, 2, 030205.

250.

Temperature-Dependent Multidimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod-Coil” Brush Polymers.
Huang, Yinjuan; Mai, Yiyong; Yang, Xiangwen; Beser, Ulianna; Liu, Junzhi; Zhang, Fan; Yan, Deyue; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11602-11605.

249.

Hypercrosslinked Porous Polymer Nanosheets: 2D RAFT Agent Directed Emulsion Polymerization for Multifunctional Applications.
Wuxue Zhao, Zhongsheng Hou, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Polymer Chem, 2015, 6, 7171-7178.

248.

Large-Area, Free-Standing 2D Supramolecular Polymer Single-Layer Sheet for Highly Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution.
Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Haiwei Liang, Zhikun Zheng, Xiang Zhu, Jian Zhang, and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12058-12063.

247.

Tetrabenzo[a,f,j,o]perylene: A Polycyclic Aromatic Hydrocarbon with Singlet Biradical.
Junzhi Liu, Prince Ravat, Manfred Wagner, Martin Baumgarten, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12442-12446.

246.

One-pot Approach to Pd-loaded Porous Polymers with Tunable Properties by Oxidation State of Phosphorus Core.
Xiaoyu Jiang, Wuxue Zhao, Wei Wang, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Sheng Han and Xinliang Feng.
Polym. Chem., 2015, 2015, 6, 6351-6357.

245.

Non-Planar Ladder-Type Polycyclic Conjugated Molecules: Structures and Solid-State Properties.
Kuojin Liu, Feng Qiu, Chongqing Yang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Fan Zhang, and Xinliang Feng.
Crystal Growth & Design 2015. 15 (7), 3332-3338.

244.

Efficient approach to iron/nitrogen co-doped graphene materials as efficient electrochemical catalysts for the oxygen reduction reaction.
Qingqing Dong, Xiaodong Zhuang, Zhi Li, Bin Li, Bin Fang, Cunzhong Yang, Haifen Xie, Fan Zhang and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7767-7772.

243.

Bioapplication of graphene oxide derivatives: drug/gene delivery, imaging, polymeric modification, toxicology, therapeutics and challenges.
Nurunnabi, Md; Parvez, Khaled; Nafiujjaman, Md; et al.
RSC Adv. 2015, 5, 42141-42161.

242.

Precursor-controlled and template-free synthesis of nitrogen-doped carbon nanoparticles for supercapacitors.
Lv, Li-Ping; Wu, Zhong-Shuai; Chen, Long; et al.
RSC Adv. 2015, 5, 50063.

241.

Metal-Phosphide-Containing Porous Carbons Derived from an Ionic-Polymer Framework and Applied as Highly Efficient Electrochemical Catalysts for Water Splitting.
Sheng Han, Yunlong Feng, Fan Zhang, Chongqing Yang, Zhaoquan Yao, Wuxue Zhao, Feng Qiu, Lingyun Yang, Yefeng Yao, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2015, 25, 3899-3906.

240.

Torands Revisited: Metal Sequestration and Self-Assembly of Cyclo-2,9-tris-1,10-phenanthroline Hexaaza Macrocycles.
Schwab, Matthias Georg; Takase, Masayoshi; Mavrinsky, Alexey; et al.
Chemistry - A European Journal. 2015, 21, 8426-8434.

239.

A Sub-nm Width Armchair Graphene Nanoribbon Atlas.
Palma, Carlos-Andres; Awasthi, Manohar; Hernandez, Yenny; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus; Niehaus, Thomas; Barth, Johannes.
The Journal of Physical Chemistry Letters. 2015, 6 (16), 3228-3235.

238.

Resolving Atomic Connectivity in Graphene Nanostructure Junctions.
Thomas Dienel, Shigeki Kawai, Hajo Söde, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Oliver Gröning.
Nano Lett. 2015, 15 (8), 5185-5190.

237.

New advances in nanographene chemistry.
Akimitsu Narita, Xiaoye Wang, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Chem. Soc. Rev. 2015, 2015, 44, 6616-6643.

236.

Molecular metal-Nx centers in porous carbon for electrocatalytic hydrogen evolution.
Hai-Wei Liang, Sebastian Brüller, Renhao Dong, Jian Zhang, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Nature Comm. 2015, 6, 7992.

235.

B2N2-Dibenzo[a,e]pentalenes: Effect of the BN Orientation Pattern on Antiaromaticity and Optoelectronic Properties.
Wang, Xiao-Ye; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7668-7671.

234.

Thermodynamic picture of ultrafast charge transport in graphene.
Zoltán Mics, Søren A. Jensen, Khaled Parvez, Ivan Ivanov, Klaas-Jan Tielrooij, Frank H. L. Koppens, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Mischa Bonn, Dmitry Turchinovich.
Nature Comm. 2015, 6, 7655.

233.

Tuning the deposition of molecular graphene nanoribbons by surface functionalization.
R. Konnerth, a C. Cervetti,a,b A. Narita,c X. Feng,c K. Müllen,c A. Hoyer,b,d M. Burghard,b K. Kern,b,d M. Dressela and L. Bogani.
Nanoscale, 2015, 7, 12807-12811.

232.

Alternating Stacked Graphene-Conducting Polymer Compact Films with Ultrahigh Areal and Volumetric Capacitances for High-Energy Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Shuang Li, Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater, 2015, 27, 4054-4061.

231.

Boron/nitrogen co-doped porous carbons derived from conjugated microporous polymers with dimensionality controlled p/n heterostructures for green energy devices.
Xiaodong Zhuang, Dominik Gehrig, Hai-Wei Liang , Manfred Wagner , Michael Ryan Hansen , Frédéric Laquai, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 3789-3796.

230.

Electrical Characteristics of Field-Effect Transistors based on Individual Chemically Synthesized Graphene Nanoribbons.
U. Zschieschang, H. Klauk, I. B. Müller, A.J. Strudwick, T. Hintermann, M. G. Schwab, A. Narita, X. Feng, K. Müllen and R. T. Weitz.
Advanced Electronic Materials, 2015, 1, 1400010.

229.

Ultrathin Printable Graphene Supercapacitors with ac Line-Filtering Performance.
Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater. 2015, 27, 3669-3675.

228.

Towards cove-edged low band-gap graphene nanoribbons.
Junzhi Liu, Bo-Wei Li, Yuan-Zhi Tan, Angelos Giannakopoulos, Carlos Sanchez-Sanchez, Pascal Ruffieux, David Beljonne, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6097-6103.

227.

Efficient Coupling of Nanoparticles to Electrochemically Exfoliated Graphene.
Wei Wei, Gang Wang, Sheng Yang, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5576-5581.

226.

Vapor Phase Transport Deposition, Characterization, and Applications of Giant Nanographenes.
Abbas Ahmad, Liu Bilu, Narita Akimitsu, D&oouml;ssel Lukas, Yang Bo, Zhang Wen, Tang Jianshi, Wang Kang, Räder Hans Joachim, Feng Xinliang, Müllen Klaus, Zhou Chongwu.
J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 4453-4459.

225.

Sulfur-doped porous carbon nanosheets as high performance electrocatalysts for PhotoFuelCells.
Stavroula Sfaelou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Panagiotis Lianos.
RSC Adv, 2015, 5, 27953-27963.

224.

Boron-Doped, Carbon-Coated SnO2/Graphene Nanosheets for Enhanced Lithium Storage.
Yuxin Liu, Ping Liu, Dongqing Wu, Yanshan Huang, Yanping Tang, Yuezeng Su, Fan Zhang and Xinliang Feng.
Chemistry - A European Journal. 2015, 21, 5617-5622.

223.

Exfoliation of graphene via wet chemical routes.
Khaled Parvez, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Synthetic Metals, 2015, accepted. (review paper)

222.

Magnetoresistance and Charge Transport in Graphene governed by Nitrogen Dopants.
Markus Rein, Nils Richter, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Hermann Sachdev, Mathias Kläui, and Klaus Müllen.
ACS Nano, 2015, 9, 1360-1366.

221.

Highly Oriented Macroporous Graphene Hybrid Monoliths for Lithium Ion Battery Electrodes with Ultrahigh Capacity and Rate Capability.
Yanshan Huang, Dongqing Wu, Hao Pan, Jianzhong Jiang, Yiyong Mai, Fan Zhang, and Xinliang Feng.
Nano Energy., 2015, 12, 287-295.

220.

Geometric and Electronic Structures of Boron(III)-Cored Dyes Tailored by Incorporation of Heteroatoms into Ligands.
Lin Sun, Fan Zhang , Xinyang Wang, Feng Qiu, Minzhao Xue, Giulia Tregnago, Franco Cacialli, Silvio Osella, David Beljonne and Xinliang Feng.
Chem. Asia. J., 2015, 10, 709-714.

219.

A Dual-Boron-Cored Luminogen Capable for Sensing and Imaging.
Yubin Fu, Feng Qiu, Fan Zhang, Yiyong Mai, Yingchao Wang, Shibo Fu, Ruizhi Tang, Xiaodong Zhuang and Xinliang Feng.
Chem. Comm, 2015, 51, 5298-5301.

218.

Sulfur Annulated Hexa-peri-hexabenzocoronene Decorated with Phenylthio Groups at the Periphery.
Yuan-Zhi Tan, Silvio Osella, Yi Liu, Bo Yang, David Beljonne, Xinliang Feng , Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed, 2015, 54, 2927-2931.

217.

Construction of single-crystalline supramolecular networks of perchlorinated hexa-peri-hexabenzocoronene on Au(111).
Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Yuanzhi Tan, Xinliang Feng, Shixuan Du, Klaus Müllen, and Hong-Jun Gao.
J. Chem. Phys. 2015, 142, 101911.

216.

Compact Coupled Graphene and Porous Polyaryltriazine-derived Frameworks as Ultrahigh Performance Cathodes for Lithium-Ion Batteries.
Yuezeng Su, Yuxin Liu, Ping Liu, Dongqing Wu, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 1812-1816.

215.

Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems.
Ferrari, A. C. et al.
Nanoscale, 2015, 4598-4810.

214.

Hierarchical TiO2-SnO2-graphene aerogels for enhanced lithium storage.
Han, S; Jiang, JZ; Huang, YS; Tang, YP; Cao, J; Wu, DQ; Feng, XL.
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 2015, 17, 1580-1584

213.

Nitrogen-Enriched Hierarchically Porous Carbons Fabricated by Graphene Aerogel Templated Schiff-base Chemistry for High Performance Electrochemical Capacitors.
Xiangwen Yang, Xiaodong Zhuang, Yinjuan Huang, Hao Tian, Dongqing Wu, Fan Zhang, Yiyong Mai , Xinliang Feng.
Polymer Chem, 2015, 6, 1088-1095.

212.

Ternary MoS2/SiO2/graphene hybrids for high-performance lithium storage.
Han, Sheng; Zhao, Yanru; Tang, Yanping; et al.
Carbon, 2015, 81, 203-209.

211.

Polycyclic Aromatic Azomethine Ylides: A Unique Entry to Extended Polycyclic Heteroaromatics.
Reinhard Berger, Manfred Wagner, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Chemical Science, 2015, 6, 436-441.

210.

High-performance deformable photoswitches with p-doped graphene as the top window electrode.
Li, R. J.; Liu, Z. Y.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 37-40.

209.

Transparent Conductive Electrodes from Graphene/PEDOT: PSS Hybrid Inks for Ultrathin Organic Photodetectors.
Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Rongjin Li, Renhao Dong, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater., 2014, 27, 669-675.

208.

Bottom-Up Synthesis of Chemically Precise Graphene Nanoribbons.
Akimitsu Narita, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Chemical Record., 2014, accepted.

207.

Two-Dimensional Soft Nanomaterials:A Fascinating Materials World.
Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Dongqing Wu, Fan Zhang, Feng Xinliang;
Adv. Mater. 2015, 27, 403-427. (invited review)

206.

Materials Research at Shanghai Jiao Tong University.
Jiesheng Chen, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 400-402.

205.

On-Surface Reaction between Tetracarbonitrile-Functionalized Molecules and Copper Atoms.
E. Nardi, L. Chen, S. Clair, M. Koudia, L. Giovanelli, X. Feng, K. Müllen, M. Abel.
J. Phys. Chem. B. 2014, 118, 27549-27553.

204.

Thiazolothiazole-Linked Porous Organic Polymers.
Xiang Zhu, Chenyu Tang, Tian Jin, Chengcheng Tian, Yan Xiong, Shannon M. Mahurin, Jun Hu, Xinyan Wu, Xinliang Feng, Honglai Liu, and Sheng Dai.
Chem. Comm, 2014, 2014,50, 15055-15058.

203.

Electron dynamics in unoccupied states of spatially aligned 7-a graphene nanoribbons on Au(788).
N. F. Kleimeier,1, A. Timmer,1 L. Bignardi,1 H. Mönig,1 X. L. Feng,2 K. Müllen,2 L. F. Chi,1,3 H. Fuchs,1,4 and H. Zacharias 1.
PHYSICAL REVIEW B 2014, 90, 245408.

202.

Two-dimensional Hybrid with Molybdenum Disulfide Nanocrystals Strongly Coupled on Nitrogen-enriched Graphene via Mild Temperature Pyrolysis for High Performance Lithium Storage.
Yanping Tang, Dongqing Wu , Yiyong Mai, Hao Pan, Jing Cao, Chongqing Yang, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Nanoscale, 2014, 6, 14679-14685.

201.

Bottom-up Synthesis of Liquid-Phase-Processable Graphene Nanoribbons with Near-Infrared Absorption.
Akimitsu Narita, Ivan A. Verzhbitskiy, Wout Frederickx, Kunal S. Mali, Søren A. Jensen, Michael Ryan Hansen, Mischa Bonn, Steven De Feyter, Cinzia Casiraghi, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
ACS Nano, 2014, 8, 11622–11630.

200.

Cyclotrimerization of Arylalkynes on Au(111).
Jia Liu, Pascal Ruffieux, Matthias G. Schwab, Xinliang Feng, Klaus Müllen, and Roman Fasel.
Chem. Comm. 2014, 2014,50, 11200-11203.

199.

Exfoliation of Graphite into Graphene in Polar Solvents Mediated by Amphiphilic Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Kabe, Ryota; Feng, Xinliang; Adachi, Chihaya; Müllen, Klaus.
Chem. Asia J. 2014, 9, 3125–3129.

198.

An Efficient Approach to Electron-Deficient 1, 2, 7, 8-Tetraaza-Perylene Derivatives.
Ruizhi Tang, Fan Zhang, Yubin Fu, Qing Xu, Xinyang Wang, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, and Xinliang Feng.
Org. Lett, 2014, 16, 4726.

197.

Hierarchically porous carbons with optimized nitrogen-doping as highly active electrocatalysts for oxygen reduction.
Hai-Wei Liang, Xiaodong Zhuang, Sebastian Brüller, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Nature Communications. 2014, 5, 4973.

196.

Transition metal-nitrogen containing mesoporous carbon/graphene nanosheets for highly efficient oxygen reduction electrocatalyst.
Shuang Li, Dongqing Wu, Haiwei Liang, Jinzuan Wang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Yuezeng Su, and Xinliang Feng.
ChemSusChem, 2014, 7, 3002-3006.

195.

From 2004 to 2014: A Fruitful Decade for Graphene Research in China.
Hongjun Gao, Zhongfan Liu, Xinliang Feng.
Small. 2014, 10, 2121. (Special Issue, Guest Editorial)

194.

Direct visualization of atomically precise nitrogen-doped graphene nanoribbons.
Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Shixuan Du, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen and Hong-Jun Gao.
Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 023101.

193.

Potential-driven molecular tiling of a charged polycyclic aromatic compound.
Kang Cui, Oleksandr Ivasenko, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Steven De Feyter, and Stijn F. L. Mertens.
Chem. Comm. 2014, 50, 10376-10378.

192.

Squeezing, then Stacking: from Breathing Pores to 3-Dimensional Ionic Self-Assembly under Electrochemical Control.
Kang Cui, Oleksandr Ivasenko, Kunal Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Michael Walter, Klaus Müllen, Steven De Feyter, and Stijn F. L. Mertens.
Chem. Int. Ed. 2014, 12951-12954.

191.

Graphene nanoribbon heterojunctions.
Jinming Cai, Carlo A. Pignedoli, Leopold Talirz, Daniele Passerone, Pascal Ruffieux, Jia Liu1, Hajo Söde, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
Nature Nanotechnology. 2014, 9, 896-900.

190.

Synthesis of Nitrogen Doped ZigZag-Edge Peripheries: Dibenzo-9a-azaphenalene as Repeating Unit.
Reinhard Berger, Angelos Giannakopoulos, Prince Ravat, Manfred Wagner, David Beljonne, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10520-10524.

189.

Deposition, Characterization, and Thin-Film-Based Chemical Sensing of Ultra-Long Chemically Synthesized Graphene Nanoribbons.
Abbas, Ahmad; Liu, Gang; Narita, Akimitsu; Orosco, Manuel; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus; Zhou, Chongwu.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7555.

188.

Construction of Two-dimensional MoS2/CdS p-n Nanohybrids for Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution.
Jian Zhang, Zhenping Zhu, Xinliang Feng.
Chem. Euro. J. 2014, 20, 10632-10635.

187.

Exciton Dominated Optical Response of Ultra-Narrow Graphene Nanoribbons.
Richard Denk, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Carlo A. Pignedoli, Hajo Söde, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Shudong Wang, Deborah Prezzi, Andrea Ferretti, Alice Ruini, Elisa Molinari, Pascal Ruffieux.
Nature Communications. 2014, 5, 4253.

186.

Layer-by-layer Heteroatom-Doped Graphene Films with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Rate Capability for Planar Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Andreas Winter, Henning Vieker, Sheng Han, Andrey Turchanin, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Adv. Mater. 2014, 26, 4552-4558.

185.

Exfoliation of Graphite into Graphene in Aqueous Solutions of Inorganic Salts.
Khaled Parvez, Zhong-Shuai Wu, Rongjin Li, Xianjie Liu, Robert Graf, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 6083-6091.

184.

Polyaniline Nanosheet Derived B/N co-Doped Carbon Nanosheets as Efficient Metal-Free catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Yi Zhang, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 7742-7746.

183.

Photolithographic Fabrication of High-Performance All-Solid-State Graphene-based Planar Micro-Supercapacitors With Different Interdigital Fingers.
Wu, Z. S.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 8288-8293.

182.

Photo-induced C-C reactions on insulators towards photolithography of graphene nanoarchitectures.
Palma, Carlos-Andres; Diller, Katharina; Berger, Reinhard; Welle, Alexander; Björk, Jonas; Cabellos, Jose; Mowbray, Duncan; Papageorgiou, Anthoula; Ivleva, Natalia; Matich, Sonja; Margapoti, Emanuela; Niesser, Reinhard; Menges, Bernhard; Reichert, Joachim; Feng, Xinliang; Räder, Hans Joachim; Klappenberger, Florian; Rubio, Angel; Müllen, Klaus; Barth, Johannes V.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4651-4658.

181.

Graphene nanoribbons blends with P3HT: towards enhanced device performance.
Gemayel, M. E.; Narita, A.; Dössel, L. F.; Sundaram, R. S.; Kiersnowski, A.; Pisula, W.; Hansen, M. R.; Ferrari, A. C.; Orgiu, E.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Samorì. P.
Nanoscale. 2014, 6, 6301-6314.

180.

Graphene Coupled Schiff-base Porous Polymers: Towards Nitrogen-enriched Porous Carbon Nanosheets with Ultrahigh Electrochemical Capacity.
Zhuang, X. D.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 3081-3086.

179.

Amphiphilic Polymer Promoted Assembly of Macroporous Graphene/SnO2 Frameworks with Tunable Porosity for High-Performance Lithium Storage.
Huang, Y. S.; Wu, D. Q.; Wang, J. Z.; Han, S.; Lv, L.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small, 2014, 10, 2226-2232. (Invited Special Issue for "Graphene Research in China".)

178.

2D Polyacrylonitrile Brushes Derived Nitrogen-doped Carbon Nanosheets for High-performance Electrocatalyst in Oxygen Reduction Reaction.
Cao, C. A.; Zhuang, X.; Su, Y.Z.; Zhang, Y.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Polymer. Chem. 2014, 5, 2057-2064.

177.

Graphene Aerogel Supported Fe5(PO4)4(OH)3•2H2O Microspheres as High Performance Cathode for Lithium Ion Batteries.
Han, S.; Wang, J. Z.; Li, S.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 6174-6179. (Special issue for the Emerging Investigator)

176.

Nitrogen-doped Carbon Nanosheets with Size-defined Mesopores as Highly Efficient Metal-free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction.
Wei, W.; Liang, H.-W.; Parvez, K.; Zhuang, X.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1570-1574.

175.

Synthesis of structurally well-defined and liquid-phase-processable graphene nanoribbons.
Narita, A.; Feng, X. L.; Hernandez, Y.; Jensen, S.; Bonn, M.; Yang, H.; Klar, P.; Casiraghi, C.; Ivasenko, O.; Li, B.; Mali, K.S.; Mahesh, S.; Feyter, S. D.; Müllen, K.
Nature Chem. 2014, 6, 126-132.

174.

Polymer-Directed Synthesis of Metal Oxide-Containing Nanomaterials for Electrochemical Energy Storage.
Mai, Y.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Nanoscale. 2014, 6, 106-121 (invited feature article).

173.

Recent Advances in Graphene-based Planar Micro-Supercapacitors for On-Chip Energy Storage.
Wu, Z.-S.; Feng, X. L.; Cheng, H. M.
National Science Reviews. 2014, 00, 1-16.

172.

Titania Nanosheet-Mediated Construction of Two-Dimensional Heterostructures with High Hydrogen Evolution Activity.
Zhang, J.; Zhu, Z.; Tang, Y.; Müllen, K.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 734-738.

171.

Porous Graphene Materials for Advanced Electrochemical Energy Storage and Conversion Devices.
Han, S.; Wu, D. Q.; Li, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 849-864.

170.

High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Reduction Derived from Cobalt Porphyrin-based Conjugated Mesoporous Polymer.
Wu, Z.-S.; Chen, L.; Liu, J. Z.; Parvez, K.; Liang, H.-W.; Shu, J.; Graf, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2014, 26, 1450-1455.

169.

Sensor Arrays based on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Chemiresistors versus Quartz-Crystal Microbalance.
Bachar, N.; Liberman, L.; Muallem, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Appl. Mater. Interf. 2013, 5, 11641-11653.

168.

Ladder-type BN-embedded Heteroacenes with Blue Emission.
Wang, X.; Zhang, F.; Liu, J.; Tang, R.; Fu, Y.; Wu, D.; Xu, Q.; Zhuang, X.; He, G.; Feng, X. L.
Org. Lett. 2013, 15, 5714-5717.

167.

Mesoporous Metal-Nitrogen-Doped Carbon Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction.
Liang, H.-W.; Wei, W.; Wu, Z.-S.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16002-16005.

166.

Ultrafast conductivity of Graphene Nanoribbons and Carbon Nanotubes.
Jensen, S. A.; Ulbricht, R.; Narita, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Hertel, T.; Turchinovich, D.; Bonn, M.
Nano. Lett. 2013, 13, 5925-5930.

165.

Atomically precise edge chlorination of nanographenes and its application in graphene nanoribbons.
Tan, Y.-Z.; Yang, B.; Parvez, K.; Narita, A.; Osella, S.; Beljonne, D.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nature Communications. 2013, 4. 2646.

164.

Boron-π-nitrogen-based Conjugated Porous Polymers with Multi-Functions.
Zhao, W.; Zhuang, X.; Wu, D.; Zhang, F.; Gehrig, D.; Laquai, F.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 13878-13884.

163.

Polyaniline-Coupled Multifunctional 2D Metal Oxide/Hydroxide-Graphene Nanohybrids.
Li, S.; Wu, D.; Cheng, C.; Wang, J.; Zhang, F.; Su, Y.; Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 12105-12109. (Hot paper)

162.

Structural polymorphism in self-assembled networks of a triphenylene based macrocycle.
Mali, K. S.; Schwab, M. G.; Feng, X. L.; Mullen, K.; De Feyter, S.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 12495-12503.

161.

Graphene-Based In-Plane Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Power and Energy Densities.
Wu, Z.-S.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nature Communications. 2013, 4, 2487.

160.

Vertically-oriented Graphene Bridging Interface of Active Material/Current Collector for Ultra-high Rate Supercapacitors.
Bo, Z.; Zhu, W. G.; Ma, W.; Wen, Z. H.; Shuai, X. R.; Chen, J. H.; Yan, J. H.; Cen, K. F.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2013, 25, 5799-5806.

159.

Two-dimensional Sandwich-type, Graphene-based Conjugated Porous Polymers.
Zhuang, X.; Zhang, F.; Wu, D.; Forler, N.; Liang, H.; Wagner, M.; Gehrig, D.; Hansen, M. R.; Laquai, F.; Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9668-9672 (Hot paper, Cover picture).

158.

Highly Reversible and Ultra-fast Lithium Storage in Mesoporous Graphene-Based TiO2/SnO2 Hybrid Nanosheets.
Tang, Y. P.; Wu, D. Q.; Chen, S.; Zhang, F.; Jia, J. P.; Feng, X. L.
Energy Enviro. Sci. 2013, 6, 2447-2451.

157.

Electrochemical-Reduction-Assisted Assembly of a Polyoxometalate/Graphene Nanocomposite and Its Enhanced Lithium-Storage Performance.
Wang, S.; Li, H.; Li, S.; Liu, F.; Wu, D.; Feng, X. L.; Wu, L.
Chem. Euro. J. 2013, 19, 10895-10902.

156.

Low-Temperature Synthesis of Nitrogen/Sulfur Co-Doped Three-Dimensional Graphene Frameworks as 8Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction.
Su, Y. Z.; Zhang, Y.; Zhuang, X. D.; Li, S.; Wu, D.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Carbon. 2013, 62, 296-301.

155.

Columnar Self-Assembly in Electron-Deficient Heterotriangulenes.
Kivala, M.; Pisula, W.; Wang, S. H.; Mavrinskiy, A.; Gisselbrecht, J. P.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Euro. J. 2013, 19, 8117-8128.

154.

Bipolar resistive switching properties of Ti-CuO/(hexafluoro-hexa-peri-hexabenzocoronene)-Cu hybrid interface device: Influence of electronic nature of organic layer.
Singh, B.; Mehta, B. R.; Varandani, D.; Govind; Narita, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Appl. Phys. 2013, 113, 203706.

153.

Two-dimensional nanostructures via the assembly of n-type tetraazaanthracene-based conjugated molecules.
He, C.; Wu, D.; Zhang, F.; Xue, M.; Zhuang, X.; Qiu, F.; Feng, X. L.
ChemPhysChem. 2013, 14, 2954-2960.

152.

One-Step Preparation of Novel Conjugated Porous Polymer with Tubular Structure.
Zhuang, X.D.; Zhang, Y.; Cao, C.G.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Science China - Chemistry, 2013, 56, 1112-1118.

151.

Assembly of Tin Oxide/Graphene Nanosheets into Three-Dimensional Hierarchical Frameworks for High-Performance Lithium Storage.
Huang, Y.; Wu, D.; Han, S.; Li, S.; Xiao, L.; Zhang, F.; Feng, X. L.
ChemSusChem. 2013, 6, 1510-1515.

150.

Facile Synthesis of Self–Assembled Fe2O3/Graphene Aerogel for Enhanced Lithium Storage.
Xiao, L.; Wu, D.; Han, S.; Huang, Y.; Li, S.; He, M.; Zhang, F.; Feng, X. L.
ACS. Appl. Mater. Inter. 2013, 5, 3764-3769.

149.

Electrochemically Exfoliated Graphene as Solution Processable, Highly Conductive Electrodes for Organic Electronics.
Parvez, K.; Li, R.; Puniredd, S. R.; Hernandez, Y.; Hinkel, F.; Wang, S.; Feng, X. L.; Müllen, K.
ACS Nano. 2013, 7, 3598-3606.

148.

Field Effect Transistors Based on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for the Detection and Classification of Volatile Organic Compounds.
Bayn, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS. Appl. Mater. Inter. 2013, 5, 3431-3440.

147.

3D Graphene Foams Cross-linked with Pre-encapsulated Fe3O4 Nanospheres for Enhanced Lithium Storage.
Wei, W.; Yang, S.; Zhou, H.; Lieberwirth, I.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2013, 25, 2909-2914.

146.

Bioinspired Wafer-Scale Production of Highly Stretchable Carbon Films for Transparent Conductive Electrodes.
Li, R.; Parvez, K.; Hinkel, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5535-5538.

145.

Graphene: A Two-Dimensional Platform For Lithium Storage.
Han, S.; Wu, D.; Li, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small. 2013, 9, 1173-1178 (invited review).

144.

Study of the Interaction and Assembly of 1-Pyrenesulfonic Acid Sodium Salt on Graphene in Aqueous Solutions.
Yang, H.; Hernandez, Y.; Schlierf, A.; Felten, A.; Eckmann, A.; Johal, S.; Louette, P.; Pireaux, J. J.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Palermo, V.; Casiraghi, C.
Carbon. 2013, 53, 357-365.

143.

Termini of bottom-up fabricated graphene nanoribbons.
Talirz, L.; Söde, H.; Cai, J.; Ruffieux, P.; Blankenburg, S.; Jafaar, R.; Berger, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Passerone, D.; Fasel, R.; Pignedoli, C. A.
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2060-2063.

142.

Exploring the Interaction between Graphene Derivatives and Metal Ions as a Key Step towards Graphene-Inorganic Nanohybrids.
Wang, B.; Song, Q.; Luo, B.; Li, X. L.; Liang, M. H.; Feng, X. L.; Wagner, M.; Müllen, K.; Zhi, L. J.
Chem. Euro. J. 2013, 8, 410-413.

141.

Graphene encapsulated hollow TiO2 nanospheres: efficient synthesis and enhanced photocatalytic activity.
Zhang, J.; Zhu, Z.; Tang, Y.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 3752-3756.

140.

Use of Organic Precursors and Graphenes in the Controlled Synthesis of Carbon-Containing Nanomaterials for Energy Storage and Conversion".
Yang, S. B.; Bachman, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Acc. Chem. Res. 2013, 46, 116-128.

139.

Graphenylene, a unique two-dimensional carbon network with nondelocalized cyclohexatriene units.
Song, Q.; Wang, B.; Deng, K.; Feng, X. L.; Wagner, M.; Gale, J. D.; Müllen, K.; Zhi, L.
J. Mater. Chem. C. 2013, 1, 38-41.

138.

Graphene-Based Porous Silica Sheets Impregnated with Polyethyleneimine for Superior CO2 Capture.
Yang. S. B.; Zhan, L.; Xu, X. Y.; Ling, L. C.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2013, 25, 2130-2134.

137

A novel series of isoreticular metal organic frameworks: realizing metastable structures by liquid phase epitaxy.
Liu, J. X.; Lukose, B.; Shekhah, O.; Arslan, H. K.; Weidler, P.; Gliemann, H.; Brase, S.; Grosjean, S.; Godt, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Magdau, I. B.; Heine, T.; Woll, C.
Scientific Reports. 2012, 2, 921.

136

Three-Dimensionally Arranged Cyclic Hexaphenylbenzene: Toward a Bottom–up Synthesis of Size-Defined Carbon Nanotube.
Nishiuchi, T.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Wagner, M.; Müllen, K.
Chem. Euro. J. 2012, 18, 16621-16625.

135

Epitaxial growth of π-stacked perfluoropentacene on graphene-coated quartz.
Salzmann, I.; Moser, A.; Oehzelt, M.; Breuer, T.; Feng, X. L.; Juang, Z.-Y.; Nabok, D.; Della Valle, R. G.; Duhm, S.; Heimel, G.; Brillante, A.; Venuti, E.; Bilotti, I.; Christodoulou, C.; Frisch, J.; Puschnig, P.; Draxl, C.; Witte, G.; Müllen, K.; Koch, N.
ACS Nano. 2012, 6, 10874-10883.

134

Three-Dimensional Graphene-based Macro- and Meso-porous Frameworks for High Performance Electrochemical Capacitive Energy Storage.
Wu, Z. S.; Sun, Y.; Tan, Y. Z.; Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19532-19535.

133

Arrays of aligned supramolecular wires by macroscopic orientation of columnar-discotic mesophases.
Duran, H.; Hartmann-Azanza, B.; Steinhart, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Butt, H. J.; Fluodas, G.
ACS Nano. 2012, 6, 9359-9365.

132

Access to Structurally Defined and Laterally Extended Graphene Nanoribbons.
Schwab, M. G.; Narita, A.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18169-18172.

131

Hexathienocoronenes: Synthesis and Self-Organization.
Chen, L.; Puniredd, S. R.; Tan, Y.-Z.; Baumgarten, M.; Zschieschang, U.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Klauk, H.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17869-17872.

130

Nitrogen-doped Graphene and its Iron-based Composite as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Parvez, K.; Yang, S. B.; Hernandez, Y.; Turchanin, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
ACS Nano. 2012, 126, 9541-9550.

129

A Polycyclic Aromatic Hydrocarbon for the Detection of Nonpolar Analytes under Counteracting Humidity Conditions.
Bachar, N.; Mintz, L.; Zilberman, Y.; Ionescu, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Applied Materials & Interfaces. 2012, 4, 4960-4965.

128

Two-Dimensional Carbon-Coated Graphene/Metal Oxide Core-Shell Hybrids for Enhanced Lithium Storage.
Su, Y. Z.; Li, S.; Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liang, H. W.; Gao, P. F.; Cheng, C.; Feng, X. L.
ACS Nano. 2012, 6, 8349-8356.

127

Electronic structure of atomically precise graphene nanoribbons.
Ruffieux, P.; Cai, J.; Plumb, N. C.; Patthey, L.; Prezzi, D.; Ferretti, A.; Molinari, E.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Pignedoli, C. A.; R. Fasel, R.
ACS Nano. 2012, 6, 6930-6935.

126

Nanocomposites and Macroscopic Materials: Assembly of Chemically Modified Graphene Sheets.
Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liang, H. W.; Feng, X. L.
Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 6160-6177.

125

Crumpled Nitrogen-Doped Graphene Nanosheets with Ultrahigh Pore Volume for High-performance Supercapacitor.
Wen, Z. H.; Wang, X.; Mao, S.; Bo, Z.; Kim, H.; Cui, S.; Lu, G. H.; Feng, X. L.; Chen, J. H.
Adv. Mater. 2012, 24, 5610-5616.

124

Three-Dimensional Nitrogen and Boron Co-doped Graphenes for High-Performance All Solid-State Supercapacitors.
Wu, Z. S.; Winter, A.; Chen, L.; Sun, Y.; Herrmann, S.; Turchanin, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2012, 24, 5130-5135.

123

Graphene nanoribbons as low-band-gap donor materials for organic photovoltaics: Quantum-chemical aided design.
Osella, S.; Narita, A.; Schwab, M. G.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Beljonne, D.
ACS Nano. 2012, 6, 5539-5548.

122

3D Nitrogen-Doped Graphene Aerogel-Supported Fe3O4 Nanoparticles as Efficient Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction.
Wu, Z. S.; Su, Y.; Parvez, K. Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9082.

121

Mapping the Excited States of Single Hexa-peribenzocoronene Oligomers.
Soe, W. H.; Song, H. S.; Manzano, C.; Grisolia, M.; Hliwa, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Joachim, C.
ACS Nano. 2012, 6, 3230-3235.

120

Electronic Structure of Spatially Aligned Graphene nanoribbons on Au (788).
Linden, S.; Zhong, D.; Timmer, A.; Aghdassi, N.; Franke, J. H.; Zhang, H.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fuchs, H.; Chi, L.; Zacharias, H.
Phys. Rev. Lett. 2011, 108, 216801.

119

Efficient Synthesis of Heteroatom (N and S)-doped Graphene Based on Ultrathin Graphene Oxide-Porous Silica Sheets.
Yang, S. B.; Tang, K.; Zhi, L. J.; Feng, X. L.; Maier, J.; Müllen, K.
Adv. Func. Mater. 2012, 22, 3634-3640.

118

From Nanographenes and Graphene Nanoribbons to Graphene Sheets: Chemical Synthesis.
Chen, L.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7640-7654. (invited review).

117

Porous Iron Oxide Ribbons Grown on Graphene for High-Performance Lithium Storage.
Yang, S. B.; Sun, Y.; Chen, L.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Scientific Reports. 2012, 2, 427.

116

Hexa-peri-hexabenzocoronene/Perylene Diimide Based Dyads as Potential Materials for Organic Photovoltaics: Self-assembly, Energy- and Charge Transfer.
Dossel, L.; Kamm, V.; Laquai, F.; Pisula, W.; Feng, X. L.; De Feyter, S.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5876-5886.

115

Intra-ribbon heterojunction formation in ultra-narrow graphene nanoribbons.
Blankenburg, S.; Cai, J. M.; Ruffieux, P.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R. Pignedoli, C. A.
ACS Nano. 2012, 6, 2020-2025.

114

Efficient synthesis and physical properties of novel H-shaped 2,3,7,8-tetraazaanthracene-based conjugated molecules.
Liu, Y. Q; Zhang, F.; He, C. Y.; Wu, D. Q.; Zhuang, X. D.; Xue, M. Z.; Liu, Y. G.; Feng, X. L.
Chem. Comm. 2012, 48, 4166-4168. (selected as inside cover).

113

Nitrogen Enriched Core-Shell Structured Fe/Fe3C-C Nanorods as Advanced Catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Wen, Z.; Ci, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.; Cui, S.; Mao, S.; Pu, H.; Luo, S.; He, Z.; Chen, J.
Adv. Mater. 2012, 24, 1339-1404.

112

Channel selective tunnelling through a nanographene assembly.
Wong, H. S.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Chandrasekhar, N.; Durkan, C.
Nanotechnology 2012, 23, 095601.

111

Altering the ordering and disordering of a triangular nanographene at room temperature.
Wong, H. S.; Feng, X. L.; Yang, Z. Y.; Müllen, K.; Chandrasekhar, N.; Durkan, C.
Nanotechnology 2012, 23, 015606.

110

Gemini Surfactant Assisted Synthesis of Two-Dimensional Metal Nanoparticle/Graphene Composites.
Song, C. P.; Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liu, P.; Lu, Q. H.; Feng, X. L.
Chem. Comm. 2012, 48, 2119-2121.

109

Coplanar Asymmetrical Graphene-Titanium Electrodes for Polymer Photodetectors.
Pang, S. P.; Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2012, 24, 1566-1570.

108

Discotic Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Strong Dipole: Synthesis, Self-Assembly and Dynamic Studies.
Chen, L.; Dou, X.; Pisula, W.; Yang, X.; Wu, D.; Fluodas, G.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2012, 48, 702-704.

107.

Electronic interaction and bipolar resistive switching in copper oxide-multilayer graphene hybrid interface; Graphene as an oxygen ion storage and blocking layer.
Singh, B; Mehta, B. R.; Gupta, G.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Appl. Phys. Lett. 2011, 99, 222109.

106.

Microribbon Field-Effect Transistors Based on Dithieno[2,3-d;2,3’-d’]benzo[1,2-b;4,5-b’]dithiophene Processed by Solvent Vapor Diffusion.
Wang, S.; Gao, P.; Lieberwirth, In.; Kirchhoff, K.; Pang, S. P.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2011, 23, 4960-4964.

105.

Vibrational excitations in molecular layers probed by ballistic electron microscopy.
Kajen, R. S.; Chandrasekhar, N.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Su, H. B.
Nanotechnology. 2011, 22, 435701.

104.

Fast and slow dynamics in a discotic liquid crystal with regions of columnar order and disorder.
Hansen, M. R.; Feng, X. L.; Macho, V.; Müllen, K.; Spiess, H. W.; Fluodas, G.
Phys. Rev. Lett. 2011, 107, 257801.

103.

Ab initio characterization of graphene nanoribbons and their polymer precursors.
Pekoz, R.; Feng, X. L.; Donadio, D.
J. Phys. Condensed. Matter. 2011, 24, 10403.

102.

2D Sandwich-like Sheets of Iron Oxide Grown on Graphene as High Energy Anode Material for Supercapacitors.
Qu, Q. T.; Yang, S. B.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2011, 23, 5574-5580.

101.

Detection of Multiple Sclerosis from Exhaled Breath Using Bilayers of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Single-Wall Carbon Nanotubes.
Ionescu, R.; Broza, Y.; Shaltieli, H.; Sadeh, D.; Zilberman, Y.; Feng, X. L.; Glass-Marmor, L.; Lejbkowicz, I.; Müllen, K.; Miller, A.; Haick, H.
ACS Chem. Neurosci. 2011, 2 (12), 687-693.

100.

Metal Nitride/Graphene Nanohybrids: General Synthesis and Multifunctional Titanium Nitride/Graphene Electrocatalyst.
Wen, Z.; Cui, S.; Pu, H.; Mao, S.; Feng, X. L.; Chen, J.
Adv. Mater. 2011, 23, 5445-5450.

99.

Bottom-up Fabrication of Photoluminescent Graphene Quantum Dots with Uniform Morphology.
Liu, R.; Wu, D.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15221-15223.

98.

Chemical Methods for the Generation of Graphenes and Graphene Nanoribbons.
Englert, J. M.; Hirsch, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, A17-24. (Invited Special issue of DFG project report).

97.

Preparation of Microporous Melamine-based Polymer Networks in an Anhydrous High-Temperature Miniemulsion.
Schwab, M. G.; Crespy, D.; Feng, X. L.; Landfester, K.; Müllen, K.
Macromol. Rapid. Comm. 2011, 32, 1798-1803.

97.

Structural properties of the active layer of discotic hexabenzocoronene/perylene diimide bulk hetero junction photovoltaic devices: The role of alkyl side chain length.
Al-Hussein, M.; Hesse, H. C.; Weiker, J.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schimidt-Mende, L.
Thin. Solid. Film. 2011, 520, 307-313.

96.

Structural properties of the active layer of discotic hexabenzocoronene/perylene diimide bulk hetero junction photovoltaic devices: The role of alkyl side chain length.
Al-Hussein, M.; Hesse, H. C.; Weiker, J.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schimidt-Mende, L.
Thin. Solid. Film. 2011, 520, 307-313.

95.

Thiophene-Based Conjugated Oligomers for Organic Solar Cells.
Zhang, F.; Wu, D. Q.; Xu, Y. Y.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. 2011, 21, 17590 - 17600. (Invited feature article).

94.

Direct imaging of intrinsic molecular orbitals using two-dimensional, epitaxially-grown, nanostructured graphene for study of single molecule and interaction.
Zhou, H.; Mao, J.; Li, G.; Wang, Y.; Feng, X. L.; Du, S.; Müllen, K.; Gao, H. J.
Appl. Phy. Lett. 2011, 99, 153101.

93.

Nano Array of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Carbon Nanotubes for Accurate and Predictive Detection in Real-World Environmental Humidity.
Zilberman, Y.; Ionescu, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Nano. 2011, 5, 6743-6753.

92.

Columnar liquid crystalline bis-N-annulated quaterrylenes.
Li, Y.; Hao, L.; Fu, H.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Wang, Z. H.
Columnar liquid crystalline bis-N-annulated quaterrylenes.

91.

First-principles modeling of the polycyclic aromatic hydrocarbons reduction.
Boukhvalov, D. W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Phys. Chem. B. 2011, 115, 16001-16005.

90.

Self-Assembly and Microstructure Control of Hexa-peri-hexabenzocoronene-Perylene Diimide Dyad by Solvent Vapor Diffusion.
Wang, S. H.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Small. 2011, 7, 2841-2846.

89.

Two-Dimensional Nanocomposites Based on Chemically Modified Graphene.
Wu. D. Q.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Chem. Euro. J. 2011, 17, 10804-10812 (invited Concept).

88.

Perylene sensitization of fullerenes for improved performance in organic photovoltaics.
Hesse, H. C.; Weickert, J.; Hundschell, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Nickel, B.; Schmidt-Mende, L.
Adv. Eng. Mater. 2011, 1, 861-869.

87.

Sandwich-like, Graphene-based Titania Nanosheets with High Surface Area for Ultrafast Lithium Storage.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2011, 23, 3575-3579.

86.

Dip-coating-induced fiber growth of a soluble heterotriangulene.
Wang, S. H; Kivala, M.; Lieberwirth, In.; Kirchhoff, K.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Phys. Chem. 2011, 12, 1648-1651.

85.

Fast response and recovery of hydrogen sensing in Pd-Pt nanoparticle: graphene composite layers.
Kumar, R.; Varandani, D.; Mehta, B. R.; Singh, V. N.; Wen, Z. H.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nanotechnology 2011, 22, 275719.

84.

Molecular Triangles: Synthesis, Self-Assembly, and Blue Emission of Cyclo-7,10-tris-triphenylenyl Macrocycles.
Schwab, M. G.; Qin, T. S.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; Baumgarten, M.; Kim, H.; Laquai, F.; Schuh, S.; Trattnig, R.; List, E. J. W.; Müllen, K.
Chem. Asia. J. 2011, 6, 3001-3010.

83.

Layer-by-layer assembly and in-situ photoreduction of graphene-polyoxometalate multilayer films for electronics.
Li, H. L.; Pang, S.; Wu, S.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Bubeck, C.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9423-9429.

82.

Graphene-based Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Metal-free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Wang, X. C.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 5339-5343.

81.

Patterning of Conjugated Polymers for Organic Optoelectronic Devices.
Xu, Y. Y.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small, 2011, 7, 1338-1360 (invited review, featured on the MaterialsViews.com).

80.

Graphene as Promising Transparent Electrode Material for Organic Electronics.
Pang, S. P.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2011, 23, 2779-2791 (invited progress report).

79.

Electrodeposited manganese oxide on nickel foam-supported carbon nanotubes for electrode of supercapacitors.
Zhao, D. D.; Yang, Z.; Zhang, L. Y.; Feng, X. L.; Zhang, Y. F.
Electrochemical and Solid State Letters. 2011, 14, A93-96.

78.

Book review for “Chemistry of Nanocarbons”.
Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4048-4049.

77.

Fluorenyl hexa-peri-hexabenzocoronene-dendritic oligothiophene hybrid materials: synthesis, photophysical properties, self-association behaviour and device performance.
Wong, W. W. H.; Ma, C. Q.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; Seyler, H. ; Jones, D. J.; Müllen, K.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Chem. Euro. J. 2010, 17, 5549-5560.

76.

Scanning Tunnelling Microscopy-Induced Reversible Phase Transformation in the Two-Dimensional Crystal of a Positively Charged Discotic Polycyclic Aromatic Hydrocarbon.
Mali, K. S.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5686-5688.

75.

Structural and electronic interaction of CuO-Hexa-peri-Hexabenzocoronene (CuO-HBC) Hybrid Interface.
Singh, B.; Mehta, B. R.; Singh, M.; Gupta, M.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 072101.

74.

Two-dimensional nanostructures from positively charged polycyclic aromatic hydrocarbons.
Wu, D. Q.; Liu, R. L.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2791-2794.

73.

Electrooptic Switching in Graphene-based Liquid Crystal Cells.
Wahle, M.; Kasdorf, O.; Kitzerow, H. S.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Mol. Cry. Liq. Cry. 2011, 543, 187-193.

72.

The graphene nanoribbons by chemists– nanometer sized, soluble and defect-free.
Dossel, L.; Gherghel, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2540-2543. (cover picture).

71.

Charge carrier transporting graphene-type molecules.
Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2011, 23, 554-567. (invited review).

70.

Nanostructuring discotic molecules on ITO support.
Hesse, H. C.; Lembke, D.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schmidt-Mende, L.
Nanotechnology. 2011, 22, 055303.

69.

Synthesis and Self-assembly of Macrocyclic Mesogens Based on 1,10-Phenanthroline.
Norouzi-Arasi, H.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; M%uuml;llen, K.
Chem. Asia-J. 2011, 6, 367-371. (invited special issue).

68.

Dendritic Oligothiophenes Terminated with Tris(alkyloxy)phenylethynyl Tails: Synthesis, Physical Properties, and Self-Assembly.
Ma, C. Q.; Pisula, W.; Weber, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Bauerle, B.
Chem. Euro. J. 2011, 17, 1507-1518.

67.

Photocatalytic Hydrogen Evolution Through Fully Conjugated Poly(azomethine) Networks.
Schwab, M. G.; Hamburger, M.; Feng, X. L.; Shu, J.; Spiess, H. W.; Wang, X. C.; Antonietti, M.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 46, 8932-8934.

66.

Aqueous Solutions of Hydrogen Terminated Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Englert, J. M.; Hauke, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Hirsch, A.
Chem. Comm. 2010, 46, 9194-9196.

65.

Towards Free-standing Graphene/Carbon Nanotube Composite Film via Acetylene-assisted Thermolysis of Organocobalt Functionalized Graphene Sheets.
Su, Q.; Liang, Y. Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 46, 8279-8281.

64.

Extrinsic Corrugation Assisted Mechanical Exfoliation of Monolayer Graphene on SiO2.
Pang, S. P; Englert, J.; Tsao, H. N.; Hernandez, Y.; Hirsch, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 5374-5377.

63.

Direct Access to Metal or Metal Oxide Nanocrystals Integrated with One-dimensional Nanoporous Carbons for Electrochemical Energy Storage.
Liang, Y. Y.; Schwab, M. G.; Zhi, L. J.; Mugnaioli, E.; Kolb, U.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15030-15037.

62.

One-Pot Synthesis of Highly Magnetically Sensitive Nanochains Coated with a Highly Cross-Linked and Biocompatible Polymer.
Zhou, J.; Meng, L.; Feng, X. L.; Zhang, X.; Lu, Q.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8476-8479.

61.

Fabrication of graphene-encapsulated oxide nanoparticles: towards high-performance anode materials for lithium storage.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Ivanovic, S.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8408-8411. (Selected as Hot paper).

60.

Polyoxometalate Assisted Photoreduction of Graphene Oxide and Its Nanocomposite Formation.
Li, H. L.; Pang, S. P.; Feng, X. L.; Bubeck, C.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 6243-6245. (selected as cover picture).

59.

Carbon Nanotube/Hexa-peri-hexabenzocoronene Bilayers for Discrimination Between Nonpolar Volatile Organic Compounds of Cancer and Humid Atmospheres.
Zilberman, Y.; Tisch, U.; Shuster, G.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
Adv. Mater. 2010, 22, 4317-4321.

58.

Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons.
Cai, J.; Ruffieux, P.; Jaafar, R.; Bieri, M.; Braun, T.; Blankenburg, S. ; Muoth, M.; Seitsonen, A. P.; Saleh, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R.
Nature. 2010, 466, 470-473. (highlight in Physics world “New technique opens a gap in graphene”, Nature Materials, 2010, 9, 611 “Ribbons piece by piece”).

57.

Gatecontrolled electron transport in coronenes as a bottom-up approach towards graphene transistors.
Diez-Perez, I.; Li, Z. H.; Li, J. H.; Zhang, C.; Yang, X.; Zhang, L.; Dai, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K. Tao, N. J.
Nature Communications. 2010, 1.31.

56.

Liquid Crystal Addressing by Graphene Electrodes Made from Graphene Oxide.
Nordendorf, G.; Kasdorf, O.; Kitzerow, H.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Japanese Journal of Applied Physics. 2010, 49, 100206.

55.

Graphene-based Nanosheets with a Sandwich Structure.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Wang, L.; Tang, K.; Maier, J.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4795-4799. (selected as VIP paper).

54.

Tuning the Columnar Organization of Discotic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 3634-3649. (Invited Progress Report, selected as inside cover).

53.

Micron-sized [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester crystals grown by dip coating in solvent vapour atmosphere: interfaces for organic photovoltaics.
Dabirian, R.; Feng, X. L.; Ortolani, L.; Liscio, A.; Morandi, V.; Müllen, K.; Samori, P.; Palermo, V.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 4473-4480.

52.

Nitrogen-doped Ordered Mesoporous Graphitic Arrays (NOMGAc) with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction.
Liu, R. L.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2565-2569.

51.

Solution processable fluorenyl hexa-peri-hexabenzocoronenes in organic field effect transistors and solar cells.
Wong, W. W. H.; Singh, B.; Vak, D.; Pisula, W.; Yan, C.; Feng, X. L.; Williams, E. L.; Chan, K. L.; Mao, Q. H.; Jone, D. J.; Ma, C. Q.; Müllen, K.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Adv. Func. Mater. 2010, 20, 927-938.

50.

Discotic materials in organic solar cells: Effects of chemical structure on assembly and performance.
Hesse, H. C.; Weicket, J.; Al-Hussein, M.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schmidt-Mende, L.
Solar Energy Materials & Solar Cells. 2010, 94, 560-567.

49.

Nanographene-constructed Hollow Carbon Spheres (NGHCs) and their Electroactivity in Lithium Ion Batteries.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Cao, Q.; Maier, J. Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 838-842.

48.

Fabrication of Cobalt and Cobalt Oxide/Graphene Composites: towards high-performance anode materials for lithium ion batteries.
Yang, S. B.; Cui, G.; Pang, S.; Cao, Q.; Kolb, U.; Feng, X. L.; Maier, J.; Müllen, K.
ChemSusChem, 2010, 3, 236-239. (Invited special issue for Ener Chem project in ChemSusChem).

47.

Graphene-Based Optically Transparent Electrodes for Spectroelectrochemistry in the UV-Vis Region.
Weber, C.; Eisele, D. M.; Rabe, J. P.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Müllen, K.; Lyon, J. L.; Williams, R.; Bout, D. A. V.; Stevenson, K. J.
Small. 2010, 6, 184-189.

46.

Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells Contaning Hexa-peri-hexabenzocoronene and Oligothiophene Dendron Hybrids.
Wong, W. W. H.; Ma, C. Q.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Jones, D. J.; Müllen, K.; Janssen, R. A. J.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Chem. Mater. 2010, 22, 457-466.

45.

Sniffing out Cancer in the Breath: Detection of non-polar volatile compounds through Carrier Scattering in Random Networks of Carbon Nanotubes.
Haick, H.; Gang, P.; Tisch, U.; Zilberman, Y.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Proc. of SPIE. 2009, 7418, 714809-1-15.

44.

Oxygen and Sulfur Containing Positively Charged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Synthesis and Characterization.
Wu. D. Q.; Pisula, W.; Haberecht, M. C.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Org. Lett. 2009, 11, 5686-5689.

43.

Large Polycyclic Aromatic Hydrocarbns: Synthesis and Self-organization.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Pure & Appl. Chem. 2009, 81, 2203-2224 (invited review).

42.

Porous graphenes: Two-dimensional polymer synthesis with atomic precision.
Bieri, M.; Treier, M.; Cai, J.; Ait-Mansour, K.; Ruffieux, P.; Groning O.; Groning, P.; Kastler, M.; Rieger, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R.
Chem. Commun, 2009, 6919-6921. (Selected as Hot paper, cover picture, highlighted by Nature Chemistry).

41.

Transparent, High Conductive Graphene Electrode from Acetylene Assisted Thermolysis of Graphite Oxide and Nanographene Film.
Liang, Y. Y.; Zhi, L. J.; Norouzi-Arasi H.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nanotechnology. 2009, 20, 434007. (Invited special issue for 20th anniversary of this journal).

40.

Metal-free Quinone Oligomer as an Efficient Heterogeneous Catalyst.
Zhang, J.; Wang, X.; Su, Q.; Zhi, L. J.; Thomas, A.; Feng, X. L.; Su, D. S.; Schlogl, R.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11296-11297.

39.

Controllable Columnar Organization of Positively Charged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Choice of Counterions.
Wu, D. Q.; Pisula, W.; Enkelmann, V.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9620-9621.

38.

Catalyst-free Preparation of Melamine-based Microporous Polymer Networks through Schiff Base Chemistry.
Schwab, M. G.; Fassbender, B.; Spiess, H. W.; Thomas, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7216-7217.

37.

Subliming the Unsublimable: How to deposite nanographenes.
Rouhanipour, A.; Roy, M.; Feng, X. L. ; Rader, H. J.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4602-4604.

36.

Spong-like structures of hexa-peri-hexabenzocoronenes derivatives enhances the sensitivity of chemiresistive carbon nanotubes to nonpolar volatile organic compounds.
Zilberman, Y.; Tisch, U.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick.
Langmuir. 2009, 25, 5411-5416.

35.

Patterned graphene electrodes from solution processed graphite oxide films for organic field-effect transistors.
Pang, S. P.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 3488-3491. (Top second most accessed paper in May 2009).

34.

Composites of Graphene with Large Aromatic Molecules.
Su, Q.; Pang, S. P.; Alijani, V.; Li, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 3191-3195. (Top 8th most accessed paper in May 2009).

33.

Dispersion of Graphene Sheets in Organic Solvent Supported by Ionic Interactions.
Liang, Y. Y.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 1679-1683. (Top 6th most accessed paper in May 2009).

32.

Large-area bi-component processing of organic semiconductors by spray deposition and spin-coating with orthogonal solvents.
Treossi, E.; Liscio, A.; Feng, X. L.; Palermo, V.; Müllen, K.; Samori, P.
Appl. Phys. A. 2009, 95, 15-20.

31.

A simple approach towards mesoporous carbon nanotubes with superior electrochemical capacitive activity.
Liang, Y. Y.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Kolb, U.; Müllen, K.
Chem. Commun, 2009, 809-811.

30.

Growth of extended, highly stable and densely packed worm-like nanocolumns of hexa-peri-hexabenzocoronenes via chemisorption on Au (111).
Piot, L.; Marie, C.; Dou, X.; Feng, X. L. ; Müllen, K. ; Fichou, D.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(4), 1378-1379.

29.

Temperature-enhanced solvent vapour annealing of amphiphilic discotic molecules: controlling the self-assembly from nano- to macroscale.
Treossi, E.; Liscio, A.; Feng, X. L.; Palermo, V.; Müllen, K.; Samori, P.
Small, 2009, 5, 112-119. (Cover picture).

28.

Dithieno[2,3-d;2',3'-d']benzo[1,2-b;4,5-b']dithiophene (DTBDT) as Semiconductor for High-Performance, Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors.
Gao, P.; Beckmann, D.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 213-216.

27.

Synthesis of Microporous Carbon Nanofibers and Nanotubes from Conjugated Polymer Network and Evaluation in Electrochemical Capacitor.
Feng, X. L.; Liang, Y. Y.; Zhi, L. J.; Thomas, A.; Wu, D. Q.; Lieberwirth, I.; Kolb, U.; Müllen, K.
Adv. Func. Mater. 2009, 19, 2125-2129. (Top 8th most accessed paper in May 2009).

26.

Controlled self-assembly of C3 Symmetric Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Alternating Hydrophilic-hydrophobic Substituents in Solution, Bulk and on a Surface.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Kudernac, T.; Wu, D. Q.; Zhi, L. J.; De Feyter, S.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4439-4448.

25.

Towards High Charge Carrier Mobilities via Rational Design of the Shape and Periphery of Discotic.
Feng, X. L.; Marcon, V.; Pisula, W.; Hansen, M. R.; Kirkpatrick, J.; Andrienko, D.; Kremer, K.; Müllen, K.
Nature Mater. 2009, 8, 421-426. (Highlight in Nature “Conductors with a twist”, 2009, 459, 13).

24.

Electronic and structural properties of graphene-based transparent and conductive thin film electrodes.
Vollmer, A.; Feng, X. L.; Wang, X.; Zhi, L. J.; Müllen, K.; Koch, N.; Rabe, J. P.
Applied. Physics. A. 2009, 94, 1-4.

23.

Conjugated Ladder-Type Heteroacenes Bearing Pyrrole and Thiophene Ring Units: Facile Synthesis and Characterization.
Gao, P.; Feng, X. L.; Yang, X. Y.; Enkelmann, V.; Baumgarten, M.; Müllen, K.
J. Org. Chem. 2008, 73, 9207-9213. (Featured Article).

22.

Synthesis and self-assembly of dibenzo[jk,mn]naphtha[2,1,8-fgh]thebenidinium derivates.
Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Takase, M.; Haberecht, M. C.; Müllen, K.
Tetrahedron. 2008, 64, 11379-11386. (Special issue for synthesis of carbon-rich nanomolecules).

21.

Optical switching studies of an azobenzene rigidly linked to a hexa-peri-hexabenzocoronene derivative in solution and at a solid-liquid interface.
Ai, M.; Groeper, S.; Zhuang, W.; Dou, X.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Rabe, J. P.
Applied. Physics. A. 2008, 93, 277-283.

20.

Hierarchical self-assembly of edge-on nanocolumnar superstructures of large disc-like molecules.
Piot, L.; Marie, C.; Feng, X. L. ; Müllen, K.; Fichou, D.
Adv. Mater. 2008, 20, 3854-3858.

19.

Benzo[1,2-b:4,5-b’]bis[b]benzothiophene as solution processible organic semiconductor for field-effect transistors.
Gao, P.; Beckmann, D.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Commun. 2008, 1548-1550.

18.

Molecular Clusters in Two-Dimensional Surface-Confined Nanoporous Molecular Networks: Structure, Rigidity, and Dynamics.
Lei, S.; Tahara, K.; Feng, X. L.; Furukawa, S.; De Schryver, F. C.; Müllen, K.; Tobe, Y.; De Feyter, S.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7119-7129.

17.

Self-assembly of chiral molecular honeycomb networks on Au(111).
Xiao, W. D.; Feng, X. L.; Ruffieux, P.; Groning, O.; Müllen, K.; Fasel, R.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8910-8912.

16.

Ballistic electron microscopy of nanographene layers.
Feng, X. L.; Chandrasekhar, N.; Su, H. B.; Müllen, K.
Nano. Lett. 2008, 12, 4259-2464.

15.

Supramolecular Organization and Photovoltaics for Triangle-shaped discotics with swallow-tails.
Feng, X. L.; Liu, M. Y.; Pisula, W.; Takase, M.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2008, 14, 2684-2689. (Cover picture paper).

14.

Synthesis, helical organization and fibrous formation of C3 symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene with methoxy groups.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Takase, M.; Enkelmann, V.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2008, 20, 2872-2874.

13.

Unusal symmetry effect on hexa-peri-hexabenzocoronene.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Ai, M.; Groper, S.; Rabe, J. P.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2008, 20, 1191-1193.

12.

Controlling Columnar Orientation of C3 symmetric discotics with alternating polar/apolar tails.
Feng. X. L.; Pisula, W.; Zhi, L.; Takase, M.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1703-1096.

11.

Direct observation of the ionization step in solvolysis reactions—electrophilicity versus electrofugality of carbocations.
Schaller, H. F.; Tishkov, A. A.; Feng, X. L.; Mayr, H.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3012-3022.

10.

From helical to staggered stacking of zigzag nanographenes.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14116-14117.

9.

Triangle-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons.
Feng, X. L.; Wu, J.; Ai, M.; Pisula, W.; Zhi, L, Rabe, P.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3033-3036.

8.

Hexa-peri-hexabenzocoronenes by Efficient Oxidative Cyclodehydrogenation: The Role of the Oligophenylene Precursors.
Feng, X. L.; Wu, J.; Enkelmann, V.; Müllen, K.
Org. Lett. 2006, 8(6), 1145~1148.

7.

Synthesis of macroreticular p-(omega-sulfonic-perfluoroalkylated)polystyrene ion-exchange resin and its application as solid acid catalyst.
Lin, Z. H.; Guan, C. J.; Feng, X. L.; Zhao, C. X.
J. Mol. Catal. A-Chem, 2006, 247(1-2), 19-26.

6.

Synthesis of diindolylmethanes - Montmorllonite clay K10 and KSF catalyzed condensation of indole with imines.
Feng, X. L.; Zhang, Y.; Lin, Z. H.; Zhao, C. X.
Heterocycl.Commun. 2005, 11(5), 427-432.

5.

Synthesis of bisindolylmethanes catalyzed by ion exchange resins.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
Synth. Commun. 2004, 34(3), 475-479.

4.

Ion Exchange Resins Catalyzed Reactions of Indole with Imines-----Formation of Diindolylmethanes.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
J. Chem. Res (s). 2003, 11, 744-745.

3.

Progress of Organic Catalysis by Cation Exchange Resins.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
Chinese J. Org. Chem. 2003, 12, 1348-1355.

2.

Synthesis and Characterization of p-(ω-Fluorosulfonylperfluoroalkylated) Polystyrene.
Guan, C. J.; Zhang, K.; Feng, X. L.; Zhao, C. X.
Chinese J. Chem. 2003, 21, 477-480.

1.

The chemistry of fluorinated nitroxide chemistry.
Zhao, C. X.; Guan, C. J.; Feng, X. L.
Chemistry(Taipei)., 2002, 60(1), 1-9.

 
 

AKTUELLES


 

CONTACT


cfaed logo

Secretary
Sabine Strecker

Phone: +49 351 463-43251
Fax: +49 351 463-43268
E-mail:
sabine.strecker@tu-dresden.de

Office:
Mommsenstr. 4
Walther-Hempel-Bau, Zi. 217a

Mail to:
TU Dresden
Fachrichtung Chemie
und Lebensmittelchemie

Professur fr Molekulare
Funktionsmaterialien

01062 Dresden

Bulk mail to:
TU Dresden
Fachrichtung Chemie
und Lebensmittelchemie

Professur fr Molekulare
Funktionsmaterialien

Helmholtzstraße 10
01069 Dresden

Webmaster                   Last change: 22.04.2015 13:59                   Impressum